anglické skratky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Význam anglických skratiek
Filip Šuman -Burdej | 3/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium Slovak conversation anglické časy Slovak sentences Slovak grammar English grammar anglická gramatika Predminulý priebehový čas Metódy výučby Slovak dialogues vetná skladba angličtina pre lekárov Slovak tenses pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, Slovak questions anglické opozitá Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time reparát frázové slovesá rečnícky štýl English in use teória literatúry Anglické zámená Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko význam slov Anglické frazálne slovesá Specialized English obchodná angličtina Slovak cases anglické skratky Business English anglická konverzácia Slovenský jazyk Anglická gramatika english for travelling Typy angličtiny slovné spojenia angličtina slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet gramatika prídavné mená Doučovanie Slovenská literatúra Slovak for foreigners Jednoduchá veta prekladateľstvo metódy výučby, jazyky slovak for foreigners slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk maturita metódy výučby Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba English for everyday life verbs with prepositions výučba, doučovanie priama metóda doučovanie Skúšky z jazyka učenie sa slohové útvary Anglické frázy význam slov a ich použite Slovak dialogue
Návrat na obsah