doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia angličtina teória literatúry english for travelling frázové slovesá slohové útvary Medical Slovak Anglické nepravidelné slovesá anglické časy slovak for foreigners slovak for foreigners, time anglické opozitá anglická konverzácia Slovak cases výučba, doučovanie Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba učenie sa význam slov Súdny preklad Specialized English Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť Slovak conversation Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa Gerundium Metódy výučby Slovak for foreigners anglické skratky obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Slovak dialogues priama metóda slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas slovenská gramatika prídavné mená metódy, vzdelávanie, Doučovanie doučovanie rečnícky štýl Slovenská literatúra Skúšky z jazyka Slovak dialogue English grammar English for everyday life gramatika Slovak grammar Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená Slovak questions reparát metódy výučby, jazyky význam slov a ich použite angličtina pre obchod Slovak tenses Slovenský jazyk Anglické frázy Anglické zámená Slovak nouns maturita Anglická gramatika vetná skladba angličtina pre lekárov prekladateľstvo slovenská literatúra anglická gramatika English in use Jednoduchá veta
Návrat na obsah