doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions význam slov a ich použite Slovak verbs význam slov angličtina pre obchod Vetná skladba angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa Motivácia Slovak tenses Slovak conversation slovenská literatúra slovak for foreigners Slovak vocabulary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika angličtina metódy výučby Slovak for foreigners obchodná angličtina Nepravidelné stupňovanie English in use Slovak nouns anglické opozitá doučovanie frázové slovesá maturita Slovak dialogue prekladateľstvo Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time Spisovná slovenčina Medical Slovak anglická gramatika Slovak cases Slovak sentences reparát Súdny preklad anglické časy Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá Anglické frázy Jednoduchá veta teória literatúry Anglické zámená Anglické prídavné mená slovné spojenia Specialized English Slovak grammar metódy, vzdelávanie, Gerundium English for everyday life Slovak word formation gramatika anglické skratky slovenská gramatika metódy výučby, jazyky Slovenská gramatika Slovak dialogues priama metóda Slovak pronunciation Slovak slang Typy angličtiny Angličtina pre špecifické situácie prídavné mená anglická výslovnosť rečnícky štýl english for travelling anglicko - slovenská konverzácia pomôcky k učeniu sa slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine Anglické slovesá English grammar učenie sa výučba, doučovanie Druhy viet Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas slohové útvary Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra Business English vetná skladba Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka anglická konverzácia Slovak questions
Návrat na obsah