doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Business English Slovak conversation angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá metódy výučby doučovanie Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko reparát Metódy výučby prekladateľstvo Slovak questions Skúšky z jazyka verbs with prepositions maturita Slovak for foreigners anglické opozitá metódy, vzdelávanie, english for travelling anglická gramatika Jednoduchá veta English in use Slovenská literatúra Slovak nouns metódy výučby, jazyky priama metóda učenie sa Angličtina pre každú situáciu význam slov pohovor v angličtine English for everyday life Anglické frázy teória literatúry Anglické frázové slovesá anglické časy Slovak cases Gerundium slovné spojenia vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika Vetná skladba angličtina pre lekárov Slovak dialogue rečnícky štýl slohové útvary výučba, doučovanie anglické skratky slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená Typy angličtiny slovenská gramatika význam slov a ich použite Slovak tenses Anglická gramatika slovak for foreigners, time prídavné mená slovak for foreigners obchodná angličtina anglická konverzácia Medical Slovak English grammar Slovak sentences frázové slovesá Specialized English Slovenský jazyk Druhy viet anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá angličtina Doučovanie Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah