english for travelling - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte po anglicky na letisku
Filip Šuman -Burdej | 27/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť učenie sa angličtina pre obchod Vetná skladba Gerundium frázové slovesá anglické skratky slovenské nárečia, slovensko Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby Doučovanie Specialized English anglicko - slovenská konverzácia priama metóda význam slov angličtina pre lekárov angličtina Slovak sentences metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika anglická konverzácia verbs with prepositions význam slov a ich použite Slovak conversation Medical Slovak Slovenská literatúra Anglické zámená anglická gramatika English in use anglické opozitá english for travelling výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika gramatika Skúšky z jazyka slohové útvary Anglické slovesá Predminulý priebehový čas slovné spojenia English for everyday life Druhy viet anglické časy Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time doučovanie Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny Slovak cases maturita Slovak for foreigners Slovak grammar Slovak dialogues Slovak tenses reparát teória literatúry Anglické frázové slovesá vetná skladba Slovak questions rečnícky štýl Súdny preklad Anglické frázy prekladateľstvo obchodná angličtina Metódy výučby Slovak nouns Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar metódy výučby, jazyky výučba, doučovanie Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners prídavné mená Business English Slovak dialogue pohovor v angličtine
Návrat na obsah