frázové slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
English phrasal verbs
Filip Šuman -Burdej | 5/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life Motivácia English in use Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences Slovak grammar Jednoduchá veta slovak for foreigners Slovenská gramatika slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá Vetná skladba Metódy výučby výučba, doučovanie pohovor v angličtine učenie sa Predminulý priebehový čas Druhy viet Nepravidelné stupňovanie reparát Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses angličtina pre obchod Slovak slang rečnícky štýl Anglické zámená Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, maturita Doučovanie Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia priama metóda anglické skratky metódy výučby, jazyky Medical Slovak význam slov Slovak dialogues metódy výučby Typy angličtiny anglické časy výučba, učenie sa, anketa vetná skladba slovenská gramatika slohové útvary Slovak nouns anglické opozitá angličtina slovak for foreigners, time obchodná angličtina verbs with prepositions Skúšky z jazyka Slovak vocabulary Slovak conversation slovné spojenia anglická konverzácia Specialized English tipy ako sa učiť jazyk Slovak questions English grammar gramatika english for travelling teória literatúry Anglická gramatika prekladateľstvo Slovenský jazyk Gerundium prídavné mená angličtina pre lekárov Súdny preklad Slovak dialogue Slovak for foreigners Anglické prídavné mená doučovanie význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá Slovak word formation anglická výslovnosť Anglické slovesá frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika Business English Anglické frázy
Návrat na obsah