frázové slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
English phrasal verbs
Filip Šuman -Burdej | 5/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia english for travelling Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life Slovak cases obchodná angličtina anglická výslovnosť doučovanie anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk Slovak conversation Specialized English angličtina Medical Slovak Skúšky z jazyka anglické časy Slovenská literatúra význam slov Predminulý priebehový čas Doučovanie Slovak tenses vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue Slovak dialogues Gerundium rečnícky štýl Slovak sentences Slovak nouns pohovor v angličtine angličtina pre lekárov priama metóda výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary angličtina pre obchod reparát metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite gramatika metódy výučby Business English Jednoduchá veta Metódy výučby English grammar slovenská gramatika Súdny preklad Anglická gramatika Slovak questions verbs with prepositions slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry frázové slovesá Druhy viet Slovak for foreigners slovak for foreigners, time Anglické frázy maturita Vetná skladba prídavné mená Typy angličtiny Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie anglické skratky Anglické frázové slovesá slovné spojenia English in use učenie sa Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia metódy výučby, jazyky prekladateľstvo
Návrat na obsah