gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako použiť ought to a used to.
Filip Šuman -Burdej | 16/6/2018
Viete rozlíšiť dva budúce časy ?
Filip Šuman -Burdej | 26/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Typy angličtiny Business English slohové útvary metódy výučby Slovak tenses rečnícky štýl prídavné mená Metódy výučby Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation priama metóda doučovanie Gerundium anglické skratky angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar English grammar gramatika anglická gramatika slovak for foreigners Slovak dialogue vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázy english for travelling Súdny preklad maturita Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka anglické časy Anglické prídavné mená Slovak for foreigners teória literatúry slovenská literatúra Slovak questions Slovenská literatúra pohovor v angličtine Druhy viet anglické opozitá metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences Slovenský jazyk Medical Slovak anglická konverzácia obchodná angličtina Specialized English slovné spojenia metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko English in use Predminulý priebehový čas prekladateľstvo Slovak dialogues Anglické frázové slovesá English for everyday life Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite slovenská gramatika Slovak cases Anglická gramatika angličtina pre lekárov Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa angličtina Anglické zámená slovak for foreigners, time verbs with prepositions učenie sa frázové slovesá reparát význam slov Slovak nouns
Návrat na obsah