gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Všetko o zámenách
Filip Šuman -Burdej | 27/3/2020
Ako použiť ought to a used to.
Filip Šuman -Burdej | 16/6/2018
Viete rozlíšiť dva budúce časy ?
Filip Šuman -Burdej | 26/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak slang Slovak sentences anglické skratky anglická výslovnosť pomôcky k učeniu sa Slovak dialogue Predminulý priebehový čas Angličtina pre špecifické situácie verbs with prepositions doučovanie metódy výučby Slovak verbs Slovak for foreigners anglické časy Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation gramatika Typy angličtiny Slovak word formation English for everyday life frázové slovesá Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak maturita význam slov a ich použite anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa reparát Anglická gramatika Slovak questions Anglické slovesá angličtina Slovenská gramatika Slovak dialogues slovak for foreigners Slovak grammar Slovak nouns učenie sa Súdny preklad Doučovanie metódy, vzdelávanie, Slovak vocabulary rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use Slovenský jazyk anglické opozitá pohovor v angličtine slovenská gramatika Metódy výučby Slovak tenses vetná skladba prekladateľstvo Vetná skladba Specialized English English grammar anglická gramatika angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka english for travelling obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod slovné spojenia Anglické zámená teória literatúry Druhy viet Slovak pronunciation Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky priama metóda slohové útvary prídavné mená význam slov Anglické prídavné mená Gerundium Anglické frázy Spisovná slovenčina výučba, doučovanie slovak for foreigners, time slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Motivácia Business English
Návrat na obsah