gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako použiť ought to a used to.
Filip Šuman -Burdej | 16/6/2018
Viete rozlíšiť dva budúce časy ?
Filip Šuman -Burdej | 26/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba Slovak conversation Slovak nouns verbs with prepositions anglické časy gramatika učenie sa english for travelling Slovenský jazyk Slovak questions význam slov a ich použite maturita angličtina pre obchod Typy angličtiny Slovenská literatúra doučovanie slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk Business English anglické opozitá slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá English grammar slovenská literatúra Slovak cases Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, prídavné mená Specialized English Slovak dialogue English in use slovak for foreigners Anglické frázy Druhy viet Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky Slovak grammar Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa slovenské nárečia, slovensko Doučovanie Slovak dialogues pohovor v angličtine vetná skladba Slovak tenses Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov význam slov anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika Súdny preklad prekladateľstvo anglická výslovnosť metódy výučby Medical Slovak reparát Anglická gramatika angličtina frázové slovesá obchodná angličtina rečnícky štýl priama metóda Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia výučba, doučovanie anglické skratky teória literatúry Gerundium Jednoduchá veta English for everyday life
Návrat na obsah