maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences Anglická gramatika Medical Slovak angličtina výučba, doučovanie frázové slovesá anglické skratky priama metóda Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners Specialized English Nepravidelné stupňovanie English in use reparát vetná skladba Predminulý priebehový čas Vetná skladba Slovenská literatúra Doučovanie Slovak dialogues Slovak dialogue angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená Jednoduchá veta gramatika teória literatúry Slovak nouns význam slov a ich použite maturita anglické opozitá Súdny preklad Typy angličtiny metódy výučby Slovak cases obchodná angličtina rečnícky štýl slovenská literatúra význam slov angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá Slovak conversation doučovanie metódy výučby, jazyky slohové útvary verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine anglické časy English grammar slovenská gramatika anglická konverzácia slovak for foreigners Business English English for everyday life Anglické frazálne slovesá výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby prídavné mená anglická výslovnosť učenie sa Slovenský jazyk Gerundium english for travelling Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, Slovak questions slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses anglická gramatika Druhy viet Anglické frázy slovak for foreigners, time prekladateľstvo
Návrat na obsah