metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad Business English Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Slovak questions výučba, doučovanie Slovak sentences Jednoduchá veta frázové slovesá angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Anglické zámená Anglické frázy slovenská gramatika Slovak tenses anglické opozitá Vetná skladba Slovenská literatúra teória literatúry doučovanie Typy angličtiny maturita slohové útvary slovenské nárečia, slovensko English grammar anglické skratky anglické časy Slovak for foreigners slovak for foreigners, time Predminulý priebehový čas slovak for foreigners učenie sa reparát Nepravidelné stupňovanie gramatika Anglické frázové slovesá Slovak grammar anglická konverzácia Slovak dialogues Slovenský jazyk English for everyday life Skúšky z jazyka prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu vetná skladba angličtina Slovak conversation pohovor v angličtine anglická výslovnosť Gerundium Anglická gramatika obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá výučba, učenie sa, anketa english for travelling English in use Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby priama metóda Slovak cases Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl slovné spojenia Slovak dialogue Slovak nouns význam slov Doučovanie slovenská literatúra prídavné mená anglická gramatika angličtina pre obchod Druhy viet význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, Specialized English
Návrat na obsah