metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns verbs with prepositions Anglické prídavné mená slovak for foreigners, time Druhy viet učenie sa Slovak tenses Slovak dialogues anglická konverzácia Slovak pronunciation metódy, vzdelávanie, Anglické slovesá Spisovná slovenčina Slovenský jazyk prekladateľstvo Gerundium Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta Súdny preklad Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená Business English Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika Angličtina pre špecifické situácie Typy angličtiny Slovak dialogue Slovak word formation Skúšky z jazyka English grammar anglická gramatika frázové slovesá doučovanie maturita Slovak vocabulary Slovak slang Anglické frázy Anglické frázové slovesá slovenská gramatika anglické skratky angličtina pre obchod slovné spojenia metódy výučby, jazyky anglické časy Slovak questions Slovenská gramatika angličtina anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary Slovak verbs Slovak grammar význam slov a ich použite Motivácia význam slov english for travelling slovak for foreigners Slovak sentences Doučovanie Metódy výučby Slovak cases Specialized English English in use slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas anglické opozitá vetná skladba Slovenská literatúra obchodná angličtina Slovak for foreigners pohovor v angličtine metódy výučby reparát výučba, doučovanie English for everyday life teória literatúry Slovak conversation priama metóda výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives pomôcky k učeniu sa Anglické zámená angličtina pre lekárov anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak gramatika
Návrat na obsah