metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické opozitá Business English teória literatúry Slovak conversation Slovenská literatúra výučba, doučovanie slovak for foreigners maturita Druhy viet Medical Slovak Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny prekladateľstvo rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences Slovak grammar priama metóda význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak questions slohové útvary metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa doučovanie Skúšky z jazyka anglická výslovnosť slovak for foreigners, time Slovak cases anglická konverzácia angličtina pre lekárov Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby Slovak dialogues anglické časy Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Slovak dialogue angličtina anglická gramatika obchodná angličtina frázové slovesá Gerundium English grammar metódy výučby, jazyky Doučovanie Slovak nouns prídavné mená verbs with prepositions english for travelling slovenská gramatika Anglické frázové slovesá význam slov vetná skladba angličtina pre obchod Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia metódy výučby English for everyday life gramatika slovenská literatúra anglické skratky Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta Anglické frázy Slovak tenses reparát Slovak for foreigners Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie Anglické prídavné mená pohovor v angličtine Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia English in use učenie sa
Návrat na obsah