metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie priama metóda Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners prídavné mená Doučovanie slohové útvary obchodná angličtina Anglická gramatika Medical Slovak prekladateľstvo English for everyday life vetná skladba slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Business English Slovak questions angličtina Slovak conversation Vetná skladba význam slov a ich použite slovné spojenia slovenská gramatika Gerundium Slovenská literatúra Slovak cases English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa Slovenský jazyk Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod Slovak nouns anglická gramatika doučovanie metódy výučby, jazyky frázové slovesá anglické časy english for travelling metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra význam slov Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky Slovak dialogue Anglické frázy angličtina pre lekárov reparát Súdny preklad slovak for foreigners, time metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk maturita Slovak sentences Slovak grammar Typy angličtiny verbs with prepositions Jednoduchá veta anglické opozitá Metódy výučby Slovak for foreigners gramatika Druhy viet English in use výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá Specialized English anglická konverzácia teória literatúry
Návrat na obsah