metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns Slovak tenses Slovenský jazyk English grammar Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine angličtina pre obchod Anglické prídavné mená obchodná angličtina Nepravidelné stupňovanie reparát english for travelling doučovanie Anglické frázy Slovak dialogue Slovak questions slovak for foreigners Slovak for foreigners teória literatúry anglická gramatika Slovak conversation Typy angličtiny Slovak sentences Slovak dialogues Gerundium Súdny preklad angličtina anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby učenie sa anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba maturita verbs with prepositions slovenská literatúra Druhy viet Predminulý priebehový čas rečnícky štýl English for everyday life metódy, vzdelávanie, Slovak cases anglické opozitá výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko Anglická gramatika priama metóda Metódy výučby Business English Anglické zámená slovak for foreigners, time prekladateľstvo výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite Vetná skladba anglické časy Slovak grammar Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu význam slov anglická konverzácia Doučovanie anglická výslovnosť Slovenská literatúra Jednoduchá veta Skúšky z jazyka Anglické slovesá slovenská gramatika angličtina pre lekárov frázové slovesá slohové útvary Specialized English gramatika Medical Slovak Anglické frázové slovesá English in use slovné spojenia metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah