obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak tenses význam slov a ich použite Specialized English metódy, vzdelávanie, Slovak grammar Medical Slovak English in use anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk English grammar Slovak dialogue Anglické frázy Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť vetná skladba slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak questions Slovak cases Slovak sentences Doučovanie Druhy viet Vetná skladba Metódy výučby slovenská literatúra učenie sa Gerundium Slovak for foreigners Jednoduchá veta slovenská gramatika angličtina reparát frázové slovesá anglické časy gramatika anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre lekárov Slovenský jazyk prekladateľstvo Súdny preklad pohovor v angličtine metódy výučby, jazyky anglická konverzácia anglická gramatika Typy angličtiny obchodná angličtina Slovak conversation maturita Anglické nepravidelné slovesá Business English Angličtina pre každú situáciu metódy výučby slohové útvary výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod English for everyday life Anglická gramatika Anglické zámená slovak for foreigners teória literatúry priama metóda význam slov Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time prídavné mená verbs with prepositions Slovak nouns rečnícky štýl doučovanie slovné spojenia Slovenská literatúra english for travelling
Návrat na obsah