obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázy anglické časy Anglické prídavné mená Slovak conversation slovné spojenia Anglické zámená slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar Slovenská literatúra Slovak dialogue prídavné mená anglické skratky Anglické frazálne slovesá Specialized English tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners, time anglická gramatika Anglické frázové slovesá Typy angličtiny angličtina pre lekárov slovenská gramatika verbs with prepositions metódy výučby maturita English in use teória literatúry slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues Skúšky z jazyka Slovak sentences Slovak questions Slovak nouns Gerundium English grammar Slovak cases Druhy viet metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta angličtina pre obchod anglická výslovnosť Slovenský jazyk význam slov Business English Predminulý priebehový čas gramatika Medical Slovak rečnícky štýl Vetná skladba Slovak tenses výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine reparát metódy výučby, jazyky prekladateľstvo english for travelling Metódy výučby slovak for foreigners Doučovanie anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá Anglické slovesá význam slov a ich použite Súdny preklad vetná skladba angličtina doučovanie priama metóda anglická konverzácia English for everyday life slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina učenie sa Slovak for foreigners Anglická gramatika
Návrat na obsah