obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky Slovak conversation Súdny preklad angličtina pre lekárov doučovanie Jednoduchá veta anglické opozitá vetná skladba Slovak questions English for everyday life Gerundium Slovak vocabulary význam slov a ich použite prídavné mená Slovak cases anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk význam slov Slovak nouns Slovak word formation angličtina Anglické frázové slovesá Anglická gramatika Specialized English Slovak pronunciation anglické časy Medical Slovak Vetná skladba gramatika anglické skratky slovak for foreigners, time english for travelling Business English pohovor v angličtine Anglické prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá reparát Predminulý priebehový čas Spisovná slovenčina Slovak verbs Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená English in use slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners priama metóda maturita verbs with prepositions výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Motivácia Doučovanie rečnícky štýl slovenská literatúra Slovenská gramatika učenie sa pomôcky k učeniu sa English grammar Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Metódy výučby Skúšky z jazyka Angličtina pre špecifické situácie slovenská gramatika slohové útvary Slovak tenses Typy angličtiny Druhy viet Slovak dialogues Slovak sentences metódy výučby frázové slovesá Slovak grammar angličtina pre obchod slovné spojenia prekladateľstvo Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives obchodná angličtina Anglické slovesá anglická konverzácia teória literatúry Anglické frazálne slovesá Anglické frázy anglická gramatika Slovenský jazyk Slovenská literatúra Slovak slang
Návrat na obsah