prídavné mená - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy prídavných mien
Filip Šuman -Burdej | 19/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine Specialized English slovak for foreigners prekladateľstvo Motivácia Slovak slang učenie sa slovenská literatúra Vetná skladba verbs with prepositions anglické skratky Slovak vocabulary pomôcky k učeniu sa Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená Angličtina pre špecifické situácie Medical Slovak slohové útvary Súdny preklad Skúšky z jazyka doučovanie Slovenská literatúra Druhy viet Doučovanie Slovak word formation anglická konverzácia Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk Slovak verbs Slovak nouns slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby English for everyday life Slovak questions priama metóda Anglické slovesá výučba, doučovanie angličtina pre lekárov Slovak cases anglické opozitá Slovak tenses význam slov a ich použite frázové slovesá Slovak dialogue reparát Predminulý priebehový čas english for travelling metódy, vzdelávanie, Anglické prídavné mená vetná skladba význam slov Slovenský jazyk Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa teória literatúry slovenská gramatika Spisovná slovenčina Gerundium Slovak pronunciation Anglické frazálne slovesá prídavné mená Slovenská gramatika Slovak grammar anglická gramatika English in use metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners angličtina Metódy výučby English grammar Slovak dialogues Anglická gramatika Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta slovné spojenia angličtina pre obchod anglická výslovnosť maturita anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny anglické časy Anglické nepravidelné slovesá gramatika
Návrat na obsah