prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená metódy výučby angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá Slovak sentences Anglická gramatika anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time verbs with prepositions English in use obchodná angličtina Gerundium priama metóda Slovak questions angličtina Jednoduchá veta Druhy viet reparát gramatika význam slov a ich použite slovné spojenia anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá Slovenská literatúra prekladateľstvo Slovak nouns Anglické slovesá Slovak cases Doučovanie rečnícky štýl význam slov Slovak dialogues Business English Slovak for foreigners učenie sa frázové slovesá Slovak dialogue Skúšky z jazyka anglické skratky Specialized English slovenská gramatika Slovak conversation Anglické prídavné mená Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine Súdny preklad Predminulý priebehový čas slovak for foreigners anglická konverzácia Vetná skladba doučovanie angličtina pre lekárov Medical Slovak English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk maturita vetná skladba english for travelling výučba, doučovanie anglická gramatika Typy angličtiny English grammar anglické opozitá Slovak tenses metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra teória literatúry Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar slohové útvary Anglické frázy
Návrat na obsah