prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
maturita Predminulý priebehový čas Slovak sentences slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Slovak cases doučovanie výučba, učenie sa, anketa anglická gramatika význam slov a ich použite výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť Slovak grammar Jednoduchá veta teória literatúry slovné spojenia Business English Slovak tenses English for everyday life English in use Slovak nouns Súdny preklad Druhy viet obchodná angličtina Slovenská literatúra význam slov gramatika metódy výučby, jazyky anglické časy english for travelling angličtina pre lekárov angličtina rečnícky štýl reparát anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners Metódy výučby anglická konverzácia Typy angličtiny Anglické zámená priama metóda English grammar prídavné mená Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá metódy výučby Medical Slovak slovak for foreigners, time Slovak dialogues slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky Slovenský jazyk vetná skladba Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika Slovak questions Anglická gramatika Slovak dialogue Vetná skladba Slovak conversation učenie sa Gerundium Anglické frázy Specialized English angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra verbs with prepositions frázové slovesá
Návrat na obsah