prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda učenie sa prídavné mená Anglické prídavné mená anglické časy Slovak cases Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta anglické skratky angličtina pre lekárov Slovak questions Vetná skladba angličtina pre obchod Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie Slovenský jazyk anglická výslovnosť frázové slovesá teória literatúry english for travelling English in use slohové útvary Slovak conversation Motivácia slovné spojenia slovak for foreigners English grammar Anglické slovesá Anglická gramatika Business English anglická konverzácia Medical Slovak slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika metódy výučby, jazyky maturita Slovak sentences Metódy výučby pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa gramatika význam slov a ich použite výučba, doučovanie slovenská literatúra metódy výučby English for everyday life angličtina vetná skladba Doučovanie Súdny preklad Skúšky z jazyka Druhy viet Anglické frázy Anglické frázové slovesá verbs with prepositions význam slov Slovak word formation tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas Slovak dialogues Typy angličtiny rečnícky štýl Gerundium Anglické zámená Specialized English Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá reparát anglická gramatika Slovak for foreigners Slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra Slovak tenses Slovak vocabulary anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina doučovanie Slovak nouns
Návrat na obsah