prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet doučovanie slovak for foreigners Slovak sentences anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra Slovak questions anglické časy prekladateľstvo angličtina pre lekárov rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta anglické opozitá prídavné mená Slovak dialogues pohovor v angličtine Slovak cases Anglické frázy anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu frázové slovesá Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa slohové útvary teória literatúry English in use Slovenský jazyk Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko priama metóda Slovak conversation význam slov a ich použite metódy výučby Anglická gramatika výučba, doučovanie Gerundium Predminulý priebehový čas Slovak tenses slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Súdny preklad angličtina Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá reparát slovné spojenia English for everyday life Business English Typy angličtiny obchodná angličtina anglická gramatika gramatika metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby vetná skladba English grammar význam slov verbs with prepositions english for travelling Medical Slovak Specialized English slovenská gramatika maturita Anglické zámená angličtina pre obchod Doučovanie anglické skratky Slovak for foreigners Slovak nouns Skúšky z jazyka učenie sa
Návrat na obsah