prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation rečnícky štýl Slovak verbs gramatika anglická výslovnosť Slovak cases Anglické frázy Anglické zámená význam slov Slovak nouns Slovak conversation prekladateľstvo anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovak questions Slovak grammar metódy výučby pohovor v angličtine učenie sa výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Anglické slovesá slovak for foreigners Slovak slang Medical Slovak angličtina pre obchod Business English metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu Specialized English english for travelling Slovak pronunciation reparát anglické časy Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá verbs with prepositions English for everyday life obchodná angličtina Doučovanie Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas angličtina metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny Druhy viet frázové slovesá slovné spojenia Angličtina pre špecifické situácie slovenská literatúra slovak for foreigners, time anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives pomôcky k učeniu sa slovenské nárečia, slovensko English in use význam slov a ich použite anglická gramatika Jednoduchá veta Gerundium doučovanie Anglické prídavné mená Slovenský jazyk prídavné mená maturita Motivácia Anglická gramatika Slovenská literatúra Vetná skladba Súdny preklad výučba, doučovanie anglické opozitá vetná skladba English grammar angličtina pre lekárov Slovak sentences Slovak dialogue Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Slovak dialogues slohové útvary Spisovná slovenčina Slovenská gramatika Slovak vocabulary priama metóda Metódy výučby
Návrat na obsah