prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické prídavné mená Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť English for everyday life Skúšky z jazyka Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine Vetná skladba výučba, doučovanie slohové útvary slovné spojenia slovenská gramatika Druhy viet slovak for foreigners verbs with prepositions gramatika Slovenská gramatika Slovak cases Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby rečnícky štýl Súdny preklad English in use anglické opozitá anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená Slovak questions maturita Slovak vocabulary angličtina pre obchod Anglické frázy tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra Specialized English metódy, vzdelávanie, reparát Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk Slovak dialogue Slovak dialogues Gerundium Slovak for foreigners Slovak grammar Anglické frázové slovesá učenie sa anglická gramatika Slovak conversation Anglické frazálne slovesá doučovanie anglické časy Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov prekladateľstvo frázové slovesá priama metóda Anglická gramatika anglické skratky metódy výučby metódy výučby, jazyky Business English Slovak sentences význam slov obchodná angličtina teória literatúry angličtina prídavné mená Slovak tenses slovak for foreigners, time Slovenská literatúra vetná skladba Anglické slovesá význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny english for travelling Doučovanie English grammar
Návrat na obsah