priama metóda - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa Anglická gramatika Slovak for foreigners angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia doučovanie slovak for foreigners, time Slovak sentences Slovak grammar význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia Slovak questions slovenská literatúra obchodná angličtina Slovak conversation slovné spojenia prekladateľstvo prídavné mená slovenská gramatika slovak for foreigners Jednoduchá veta Doučovanie pohovor v angličtine angličtina pre obchod Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť gramatika Slovak nouns Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk Slovenská literatúra výučba, doučovanie význam slov anglická gramatika Gerundium Typy angličtiny frázové slovesá verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, anglické časy Druhy viet priama metóda English grammar Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát Súdny preklad Anglické frázy maturita Anglické frázové slovesá English in use vetná skladba Medical Slovak slovenské nárečia, slovensko Specialized English English for everyday life metódy výučby Business English Slovak cases výučba, učenie sa, anketa slohové útvary Anglické zámená anglické opozitá teória literatúry anglické skratky metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie english for travelling rečnícky štýl angličtina
Návrat na obsah