priama metóda - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby anglické opozitá metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie Specialized English english for travelling pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra doučovanie Slovak dialogue Gerundium Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues slovenská literatúra Slovak conversation tipy ako sa učiť jazyk reparát slovak for foreigners slohové útvary anglické časy slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Anglické zámená Anglická gramatika vetná skladba metódy výučby, jazyky Slovak cases Typy angličtiny Druhy viet Slovenský jazyk prekladateľstvo učenie sa výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners, time Doučovanie English in use prídavné mená slovenská gramatika Slovak grammar Slovak tenses priama metóda Anglické frázové slovesá anglické skratky Predminulý priebehový čas teória literatúry frázové slovesá angličtina pre obchod Slovak for foreigners Súdny preklad angličtina Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak questions anglická gramatika význam slov slovné spojenia anglická konverzácia Metódy výučby význam slov a ich použite maturita gramatika Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns výučba, doučovanie English grammar angličtina pre lekárov anglická výslovnosť Business English obchodná angličtina verbs with prepositions Jednoduchá veta Slovak sentences Medical Slovak English for everyday life Vetná skladba
Návrat na obsah