priama metóda - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Slovak tenses slovak for foreigners, time frázové slovesá Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk Slovak word formation Anglické prídavné mená Súdny preklad Slovak questions Slovak slang Nepravidelné stupňovanie Druhy viet angličtina pre lekárov Specialized English English for everyday life význam slov a ich použite prekladateľstvo Slovenská literatúra Slovak nouns metódy, vzdelávanie, Slovak vocabulary angličtina Gerundium Anglická gramatika slovak for foreigners Slovak grammar výučba, doučovanie Vetná skladba gramatika slovenské nárečia, slovensko maturita Metódy výučby Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá reparát english for travelling výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá Slovak conversation anglické skratky doučovanie Slovak dialogue anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra Medical Slovak teória literatúry Slovak dialogues angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť vetná skladba Anglické slovesá slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia význam slov priama metóda English grammar Slovak sentences Motivácia Anglické zámená metódy výučby rečnícky štýl metódy výučby, jazyky anglické časy anglická gramatika prídavné mená Business English Anglické frázy Slovak cases Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas Doučovanie Skúšky z jazyka verbs with prepositions pohovor v angličtine obchodná angličtina English in use Slovenská gramatika slovenská gramatika slovné spojenia
Návrat na obsah