rečnícky štýl - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo by mal rečník vedieť?
Filip Šuman -Burdej | 14/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar Anglická gramatika Angličtina pre špecifické situácie Gerundium Doučovanie slovné spojenia maturita Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses Typy angličtiny reparát Slovak slang teória literatúry anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk gramatika verbs with prepositions Anglické frázové slovesá Slovak dialogues english for travelling Slovak grammar Skúšky z jazyka doučovanie Anglické frazálne slovesá pomôcky k učeniu sa slovenská literatúra prekladateľstvo Slovenská gramatika obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená učenie sa frázové slovesá anglické skratky English for everyday life Business English Slovak vocabulary angličtina pre lekárov angličtina Slovak dialogue slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak pohovor v angličtine anglické opozitá anglická konverzácia Specialized English Slovak questions Slovak conversation Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Slovak word formation metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky anglické časy prídavné mená Slovak sentences Anglické frázy slovak for foreigners angličtina pre obchod English in use Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Motivácia Súdny preklad Druhy viet Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie Slovak pronunciation Vetná skladba význam slov anglická výslovnosť Jednoduchá veta Spisovná slovenčina Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners Slovak verbs slohové útvary vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby rečnícky štýl Slovenský jazyk Anglické slovesá Slovak cases slovenská gramatika metódy výučby priama metóda Anglické zámená Slovenská literatúra
Návrat na obsah