rečnícky štýl - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo by mal rečník vedieť?
Filip Šuman -Burdej | 14/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika Slovenský jazyk maturita Nepravidelné stupňovanie English in use slovak for foreigners, time Anglická gramatika Slovak conversation Slovak for foreigners teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite Slovenská literatúra anglická konverzácia Business English anglické opozitá Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences reparát anglické skratky slohové útvary slovenské nárečia, slovensko anglické časy Slovak grammar metódy výučby angličtina pre lekárov Anglické zámená obchodná angličtina Typy angličtiny angličtina rečnícky štýl frázové slovesá English for everyday life prekladateľstvo Slovak questions Slovak nouns English grammar angličtina pre obchod verbs with prepositions anglická výslovnosť slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, slovné spojenia učenie sa Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba doučovanie Anglické frázové slovesá Metódy výučby vetná skladba Doučovanie prídavné mená Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka význam slov Jednoduchá veta Slovak tenses Anglické frázy Gerundium Slovak cases Druhy viet metódy výučby, jazyky Súdny preklad Predminulý priebehový čas pohovor v angličtine gramatika slovak for foreigners výučba, doučovanie english for travelling Slovak dialogues priama metóda Medical Slovak Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah