rečnícky štýl - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo by mal rečník vedieť?
Filip Šuman -Burdej | 14/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie Gerundium učenie sa Slovenská literatúra anglické časy english for travelling Jednoduchá veta slovak for foreigners English for everyday life výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk slovak for foreigners, time angličtina English in use anglická konverzácia angličtina pre lekárov English grammar slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina gramatika slovenská gramatika Anglická gramatika Predminulý priebehový čas slovenská literatúra Slovak tenses reparát metódy výučby výučba, doučovanie význam slov Anglické prídavné mená Anglické frazálne slovesá Metódy výučby slovné spojenia Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation Anglické zámená Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, vetná skladba Anglické frázy rečnícky štýl prekladateľstvo Skúšky z jazyka pohovor v angličtine prídavné mená Doučovanie Slovak questions Vetná skladba metódy výučby, jazyky význam slov a ich použite verbs with prepositions Slovak cases anglické opozitá anglická gramatika angličtina pre obchod anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie Druhy viet slohové útvary maturita priama metóda Súdny preklad Typy angličtiny Specialized English teória literatúry Slovak dialogue frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky Medical Slovak Slovak nouns Slovak for foreigners Business English
Návrat na obsah