reparát - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Prvá pomoc k reparátu
Filip Šuman -Burdej | 19/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov Slovak sentences Vetná skladba význam slov anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby Anglické zámená Slovak cases Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika angličtina pre obchod obchodná angličtina Anglické frázy učenie sa anglické opozitá anglické časy tipy ako sa učiť jazyk english for travelling reparát Slovak dialogue maturita Predminulý priebehový čas teória literatúry Specialized English slovak for foreigners Súdny preklad doučovanie Slovenská literatúra English grammar verbs with prepositions prídavné mená Gerundium Doučovanie slovak for foreigners, time výučba, doučovanie Slovenský jazyk Slovak nouns priama metóda prekladateľstvo slohové útvary anglická konverzácia Slovak conversation Anglické frázové slovesá Typy angličtiny vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika English in use slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby Medical Slovak Druhy viet metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá Slovak tenses Jednoduchá veta Slovak dialogues anglické skratky slovné spojenia Slovak for foreigners význam slov a ich použite gramatika rečnícky štýl anglická gramatika Slovak grammar metódy výučby, jazyky Business English Skúšky z jazyka angličtina slovenská literatúra anglická výslovnosť
Návrat na obsah