reparát - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Prvá pomoc k reparátu
Filip Šuman -Burdej | 19/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie Anglické prídavné mená English for everyday life anglická gramatika význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu angličtina pre lekárov doučovanie verbs with prepositions Vetná skladba Anglické frázy Metódy výučby english for travelling Slovak for foreigners výučba, doučovanie význam slov prídavné mená anglické opozitá Specialized English Slovak nouns anglické skratky Slovak conversation angličtina pre obchod rečnícky štýl Predminulý priebehový čas prekladateľstvo priama metóda reparát Anglické frázové slovesá anglické časy Gerundium frázové slovesá slohové útvary Business English Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta Slovak cases obchodná angličtina slovak for foreigners Súdny preklad metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia English grammar vetná skladba učenie sa angličtina slovenská gramatika slovné spojenia Slovak grammar anglická výslovnosť Slovak questions teória literatúry Slovak tenses metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Druhy viet maturita slovenská literatúra gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue Medical Slovak English in use metódy výučby Slovenská literatúra Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences Slovak dialogues Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk slovak for foreigners, time pohovor v angličtine
Návrat na obsah