reparát - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Prvá pomoc k reparátu
Filip Šuman -Burdej | 19/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia Slovak dialogue gramatika Motivácia Nepravidelné stupňovanie Slovak verbs pomôcky k učeniu sa slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená Slovak sentences reparát Jednoduchá veta Slovak for foreigners metódy výučby Business English Slovak pronunciation Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny angličtina Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina teória literatúry frázové slovesá Slovak nouns Slovak tenses Anglické frazálne slovesá Predminulý priebehový čas prekladateľstvo Slovak slang Slovak dialogues Spisovná slovenčina Slovak conversation učenie sa maturita Slovenská gramatika Slovenský jazyk anglické opozitá pohovor v angličtine angličtina pre lekárov prídavné mená význam slov anglická výslovnosť english for travelling verbs with prepositions slovenská literatúra Slovenská literatúra Anglické frázy slovenská gramatika Slovak questions slohové útvary English for everyday life metódy výučby, jazyky Slovak word formation slovné spojenia anglické skratky Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu Anglické slovesá Medical Slovak Specialized English tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa Doučovanie rečnícky štýl anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika výučba, doučovanie Slovak grammar Vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie Druhy viet doučovanie English grammar vetná skladba English in use Slovak cases angličtina pre obchod slovak for foreigners, time priama metóda Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka Anglické zámená význam slov a ich použite Slovak vocabulary anglické časy
Návrat na obsah