slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázy Slovak dialogues výučba, doučovanie Anglická gramatika Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar english for travelling tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation anglická výslovnosť prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika Slovak dialogue Metódy výučby frázové slovesá slovné spojenia gramatika význam slov a ich použite Slovenská literatúra Slovak word formation rečnícky štýl vetná skladba Slovenská gramatika učenie sa Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá English grammar English for everyday life priama metóda doučovanie Gerundium anglická konverzácia Slovak cases Slovak vocabulary Doučovanie Vetná skladba anglické skratky Anglické frazálne slovesá Slovak nouns Specialized English Business English reparát výučba, učenie sa, anketa angličtina pre obchod Motivácia Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak questions Slovak sentences prídavné mená pohovor v angličtine Typy angličtiny metódy výučby Anglické slovesá Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu anglické časy metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená Súdny preklad Medical Slovak Slovak slang Druhy viet anglické opozitá slovak for foreigners slovenská gramatika verbs with prepositions angličtina pre lekárov maturita Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina slohové útvary English in use Slovenský jazyk teória literatúry slovenská literatúra Skúšky z jazyka význam slov Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time angličtina
Návrat na obsah