slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use Specialized English metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions maturita Gerundium rečnícky štýl slovenská gramatika slovenská literatúra význam slov anglická gramatika slohové útvary Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns Slovak questions Druhy viet obchodná angličtina Business English Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation Slovak grammar Anglické frázy Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba Súdny preklad teória literatúry Slovak cases metódy výučby Slovak dialogues Slovak dialogue angličtina pre lekárov Anglické zámená angličtina english for travelling Predminulý priebehový čas English grammar Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky Skúšky z jazyka výučba, doučovanie anglická výslovnosť pohovor v angličtine Slovenský jazyk gramatika Slovak for foreigners Medical Slovak metódy výučby, jazyky English for everyday life Doučovanie slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences frázové slovesá učenie sa anglické časy angličtina pre obchod Slovenská literatúra slovné spojenia slovak for foreigners, time Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners Anglická gramatika prídavné mená anglická konverzácia doučovanie prekladateľstvo Slovak tenses význam slov a ich použite priama metóda Metódy výučby reparát Anglické frazálne slovesá anglické opozitá
Návrat na obsah