slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky verbs with prepositions slovak for foreigners obchodná angličtina maturita Business English slovenská literatúra prídavné mená Metódy výučby Gerundium Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Slovak grammar English for everyday life slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod prekladateľstvo Medical Slovak Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát English grammar rečnícky štýl teória literatúry slovenská gramatika Súdny preklad metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra Anglické zámená slovak for foreigners, time slovné spojenia Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet Typy angličtiny význam slov metódy výučby angličtina pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas Doučovanie Jednoduchá veta Slovak nouns Vetná skladba Slovak questions Slovak cases anglická gramatika doučovanie English in use anglická konverzácia anglické časy Slovak for foreigners Specialized English Anglické frazálne slovesá Slovak conversation priama metóda tipy ako sa učiť jazyk význam slov a ich použite Slovak sentences Anglické frázové slovesá gramatika učenie sa anglická výslovnosť slohové útvary frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa english for travelling vetná skladba anglické skratky Anglické frázy výučba, doučovanie
Návrat na obsah