slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte slovenské modálne slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 16/11/2018
Slovak future tense with examples.
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Do you know how to make comparisons of adverbs ?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners slovné spojenia priama metóda Predminulý priebehový čas reparát slovak for foreigners vetná skladba teória literatúry prekladateľstvo Slovak tenses výučba, doučovanie učenie sa anglicko - slovenská konverzácia angličtina Anglické slovesá verbs with prepositions Gerundium Slovak dialogues Slovak nouns slovak for foreigners, time Vetná skladba Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk frázové slovesá rečnícky štýl Specialized English Jednoduchá veta Metódy výučby anglická gramatika slohové útvary Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika doučovanie English for everyday life angličtina pre lekárov angličtina pre obchod slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá Slovak cases English grammar výučba, učenie sa, anketa gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť Anglické prídavné mená Doučovanie English in use english for travelling pohovor v angličtine Anglické frázy význam slov Súdny preklad obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak metódy výučby Slovak dialogue anglická konverzácia Slovak grammar význam slov a ich použite Slovak questions Skúšky z jazyka slovenská gramatika anglické skratky Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation Business English Typy angličtiny Slovak sentences metódy, vzdelávanie, prídavné mená maturita Slovenská literatúra anglické časy
Návrat na obsah