slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte slovenské modálne slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 16/11/2018
Slovak future tense with examples.
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Do you know how to make comparisons of adverbs ?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra prídavné mená reparát English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners Business English Doučovanie anglické časy slohové útvary Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá Slovak dialogue Súdny preklad doučovanie Gerundium metódy výučby Druhy viet Medical Slovak angličtina výučba, doučovanie gramatika anglické opozitá vetná skladba metódy výučby, jazyky Anglické zámená význam slov a ich použite Slovak for foreigners angličtina pre lekárov pohovor v angličtine Slovak tenses priama metóda Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka anglická výslovnosť rečnícky štýl Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas Slovak cases Slovak questions význam slov verbs with prepositions slovak for foreigners, time anglická konverzácia English grammar obchodná angličtina Nepravidelné stupňovanie Specialized English angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá maturita Slovak grammar metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika anglické skratky frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia učenie sa slovné spojenia slovenská gramatika teória literatúry Metódy výučby prekladateľstvo Slovak dialogues English for everyday life Anglické frázy Typy angličtiny english for travelling Vetná skladba Slovak sentences Slovenský jazyk
Návrat na obsah