slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte slovenské modálne slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 16/11/2018
Slovak future tense with examples.
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Do you know how to make comparisons of adverbs ?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba Slovak word formation výučba, učenie sa, anketa pomôcky k učeniu sa teória literatúry metódy výučby angličtina pre lekárov Súdny preklad slovné spojenia Slovak verbs Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences slovenská literatúra anglické skratky rečnícky štýl slohové útvary Predminulý priebehový čas obchodná angličtina Anglické slovesá Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika priama metóda anglické časy anglické opozitá Slovak dialogues reparát Motivácia prídavné mená Slovak vocabulary Slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu maturita English grammar Slovak conversation Slovak pronunciation Medical Slovak Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá Anglické frázy Slovak cases Slovak grammar Gerundium doučovanie English in use slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue Metódy výučby Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky Slovak nouns angličtina vetná skladba Typy angličtiny význam slov Doučovanie anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Business English význam slov a ich použite Slovenská literatúra Slovenský jazyk Spisovná slovenčina slovak for foreigners, time Anglické nepravidelné slovesá výučba, doučovanie English for everyday life pohovor v angličtine Slovak slang english for travelling Anglické frazálne slovesá Anglické zámená verbs with prepositions Druhy viet anglická konverzácia Angličtina pre špecifické situácie Anglické prídavné mená Specialized English prekladateľstvo Slovak questions učenie sa slovak for foreigners slovenská gramatika anglická výslovnosť
Návrat na obsah