slovak for foreigners, time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov vetná skladba Anglické slovesá English in use slovenská gramatika obchodná angličtina reparát slohové útvary angličtina pre obchod Anglické prídavné mená slovenská literatúra Slovak grammar Vetná skladba pohovor v angličtine Slovenský jazyk Business English Slovak tenses anglické skratky Slovak dialogues Slovenská literatúra anglické časy Slovak questions Slovak conversation slovné spojenia english for travelling frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas Specialized English výučba, doučovanie slovak for foreigners maturita Doučovanie Druhy viet učenie sa Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, angličtina metódy výučby English for everyday life priama metóda Angličtina pre každú situáciu metódy výučby, jazyky Medical Slovak význam slov a ich použite Skúšky z jazyka teória literatúry Anglické frazálne slovesá anglické opozitá prídavné mená slovak for foreigners, time anglická výslovnosť Anglické zámená doučovanie Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Jednoduchá veta Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners gramatika verbs with prepositions Slovak nouns význam slov Slovak cases Slovak sentences English grammar Anglická gramatika Súdny preklad prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia anglická konverzácia anglická gramatika Gerundium
Návrat na obsah