slovak for foreigners, time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad prekladateľstvo Anglické prídavné mená Slovak verbs English for everyday life Slovak slang Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium Slovak questions metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu angličtina anglická konverzácia priama metóda výučba, doučovanie Slovak cases gramatika Skúšky z jazyka prídavné mená slovné spojenia Vetná skladba frázové slovesá doučovanie Slovak nouns slovak for foreigners slovak for foreigners, time English in use Specialized English English grammar Medical Slovak Slovenská literatúra slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk Slovak vocabulary Anglická gramatika pohovor v angličtine Slovak conversation reparát význam slov anglická gramatika rečnícky štýl obchodná angličtina Slovak for foreigners maturita Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Business English Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogues Predminulý priebehový čas verbs with prepositions Slovak grammar Slovak tenses Druhy viet Slovenská gramatika metódy výučby, jazyky english for travelling Angličtina pre špecifické situácie Motivácia vetná skladba Metódy výučby Doučovanie pomôcky k učeniu sa Slovak dialogue teória literatúry výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences metódy výučby Slovak pronunciation význam slov a ich použite anglické časy Anglické slovesá angličtina pre lekárov Anglické zámená Typy angličtiny anglická výslovnosť slovenská literatúra Slovenský jazyk anglické opozitá Anglické frazálne slovesá učenie sa anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky Spisovná slovenčina slovenská gramatika Slovak word formation Anglické frázy
Návrat na obsah