slovak for foreigners, time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Slovak questions Vetná skladba metódy, vzdelávanie, Anglické zámená Slovenská literatúra Druhy viet Slovenský jazyk anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time význam slov a ich použite Slovak nouns Specialized English slovné spojenia Business English metódy výučby Slovak sentences angličtina pre lekárov Anglická gramatika english for travelling anglické opozitá prídavné mená prekladateľstvo Anglické frazálne slovesá priama metóda Skúšky z jazyka slohové útvary pohovor v angličtine Metódy výučby Medical Slovak gramatika Nepravidelné stupňovanie angličtina pre obchod rečnícky štýl maturita metódy výučby, jazyky teória literatúry učenie sa Slovak tenses výučba, doučovanie Slovak cases anglické časy Slovak dialogue verbs with prepositions doučovanie slovak for foreigners Gerundium Slovak for foreigners English in use Anglické frázy English grammar anglické skratky slovenská gramatika Anglické frázové slovesá Súdny preklad slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba Slovak grammar Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika slovenská literatúra English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia reparát Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny angličtina frázové slovesá Slovak conversation význam slov
Návrat na obsah