slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra slohové útvary prídavné mená English grammar slovak for foreigners, time maturita Jednoduchá veta význam slov reparát slovenská gramatika anglická gramatika Druhy viet Slovak dialogues Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu Specialized English teória literatúry angličtina Slovak questions Nepravidelné stupňovanie english for travelling Anglické prídavné mená rečnícky štýl anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina učenie sa Business English Medical Slovak metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa vetná skladba Doučovanie metódy výučby, jazyky angličtina pre lekárov prekladateľstvo doučovanie anglické časy slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky Typy angličtiny Slovenský jazyk Anglické frázy Metódy výučby Slovak nouns frázové slovesá Slovak dialogue Slovak tenses Predminulý priebehový čas metódy výučby výučba, doučovanie Slovak grammar Anglické zámená verbs with prepositions Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life Slovak cases význam slov a ich použite Súdny preklad anglické opozitá anglická výslovnosť English in use Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod slovné spojenia priama metóda Anglická gramatika Skúšky z jazyka pohovor v angličtine Gerundium gramatika Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra
Návrat na obsah