slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
maturita metódy výučby učenie sa angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá Business English reparát Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá význam slov anglické opozitá Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns priama metóda Súdny preklad význam slov a ich použite English for everyday life prekladateľstvo Slovak dialogues obchodná angličtina Slovak conversation Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia english for travelling Slovak for foreigners Vetná skladba Slovak dialogue angličtina Slovak questions Predminulý priebehový čas verbs with prepositions výučba, doučovanie Slovenská literatúra slovné spojenia metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Metódy výučby slovenská literatúra Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu English grammar Slovak cases Specialized English vetná skladba English in use angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika gramatika Doučovanie pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá doučovanie Medical Slovak slohové útvary Anglické frázy Slovak sentences slovak for foreigners frázové slovesá Anglické zámená Skúšky z jazyka Gerundium výučba, učenie sa, anketa Druhy viet slovak for foreigners, time anglické časy Anglická gramatika anglická konverzácia prídavné mená teória literatúry slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť Slovak grammar anglické skratky
Návrat na obsah