slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses Medical Slovak Slovak dialogues metódy výučby Slovak slang vetná skladba teória literatúry Specialized English Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia maturita Slovenská literatúra Anglická gramatika Slovenský jazyk anglická gramatika Motivácia anglické opozitá Vetná skladba obchodná angličtina slohové útvary Spisovná slovenčina Druhy viet slovenská gramatika rečnícky štýl Anglické frázové slovesá Slovak cases angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas frázové slovesá Business English metódy, vzdelávanie, English for everyday life význam slov a ich použite pomôcky k učeniu sa Slovak for foreigners English grammar Slovak conversation Skúšky z jazyka Slovak sentences Jednoduchá veta Anglické prídavné mená english for travelling Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary výučba, doučovanie slovenská literatúra Slovak word formation Slovak questions prekladateľstvo Metódy výučby Slovak nouns Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie English in use slovak for foreigners, time učenie sa Slovak pronunciation anglické časy Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod reparát Doučovanie Slovak grammar verbs with prepositions Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy anglická konverzácia angličtina Slovenská gramatika gramatika Angličtina pre špecifické situácie Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť Gerundium prídavné mená význam slov metódy výučby, jazyky Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko Slovak verbs výučba, učenie sa, anketa Anglické slovesá slovné spojenia doučovanie priama metóda pohovor v angličtine
Návrat na obsah