teória literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické žánre ?
Filip Šuman -Burdej | 25/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life priama metóda Medical Slovak Slovak questions angličtina pre obchod frázové slovesá vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá slovak for foreigners, time gramatika Druhy viet teória literatúry Business English Skúšky z jazyka Slovak conversation Jednoduchá veta slohové útvary Slovak dialogues Doučovanie Angličtina pre každú situáciu prídavné mená slovenská literatúra Vetná skladba Anglické zámená doučovanie výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá učenie sa Súdny preklad slovenské nárečia, slovensko Slovak cases metódy výučby Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá angličtina Slovenský jazyk Slovak nouns rečnícky štýl výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika Slovak tenses význam slov a ich použite slovak for foreigners metódy výučby, jazyky anglická gramatika anglická výslovnosť obchodná angličtina slovné spojenia pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie význam slov English grammar Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas prekladateľstvo verbs with prepositions Gerundium Slovak dialogue anglické skratky Slovenská literatúra Slovak sentences english for travelling Slovak grammar Specialized English Metódy výučby maturita anglické časy English in use Typy angličtiny anglická konverzácia Anglické frázy Anglické frazálne slovesá reparát
Návrat na obsah