teória literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické žánre ?
Filip Šuman -Burdej | 25/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English in use anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina Jednoduchá veta teória literatúry Slovak nouns anglická gramatika Slovak sentences Slovenský jazyk Súdny preklad význam slov Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl Business English Slovak dialogue slovak for foreigners, time Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners učenie sa anglické skratky Nepravidelné stupňovanie anglická výslovnosť Gerundium Slovak cases english for travelling výučba, učenie sa, anketa Slovak questions English for everyday life Slovak tenses angličtina pre lekárov výučba, doučovanie Skúšky z jazyka Anglické zámená metódy, vzdelávanie, Metódy výučby slovenská gramatika slohové útvary metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika angličtina anglické časy Doučovanie priama metóda prekladateľstvo verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak Slovak grammar vetná skladba Slovak conversation Vetná skladba English grammar frázové slovesá anglická konverzácia maturita doučovanie reparát gramatika anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá prídavné mená Typy angličtiny význam slov a ich použite Specialized English slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy metódy výučby Druhy viet angličtina pre obchod slovenská literatúra slovné spojenia Slovenská literatúra
Návrat na obsah