teória literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické žánre ?
Filip Šuman -Burdej | 25/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie Druhy viet Business English slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá význam slov anglické skratky metódy výučby Slovak tenses slohové útvary Slovak conversation učenie sa výučba, doučovanie English in use angličtina pre obchod Skúšky z jazyka Anglická gramatika slovak for foreigners, time anglické opozitá frázové slovesá reparát Slovak vocabulary metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra Slovak slang gramatika Slovak nouns Slovak dialogue slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť maturita obchodná angličtina Gerundium anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy Specialized English anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika Slovenská gramatika Slovak word formation Slovak cases význam slov a ich použite Anglické slovesá Doučovanie Nepravidelné stupňovanie Slovenský jazyk Anglické prídavné mená slovenská literatúra verbs with prepositions anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá anglické časy Metódy výučby vetná skladba teória literatúry priama metóda Vetná skladba English grammar Slovak for foreigners Slovak dialogues Slovak questions pohovor v angličtine Anglické zámená Súdny preklad angličtina pre lekárov Slovak grammar angličtina Medical Slovak rečnícky štýl English for everyday life english for travelling metódy výučby, jazyky Motivácia Typy angličtiny prekladateľstvo
Návrat na obsah