učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar slovak for foreigners Typy angličtiny Slovak nouns slohové útvary anglická konverzácia anglické opozitá anglická výslovnosť anglická gramatika Anglické frázy prídavné mená doučovanie Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Business English Druhy viet Medical Slovak slovné spojenia Jednoduchá veta Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences význam slov Slovak questions metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Metódy výučby Slovak dialogue angličtina Slovenský jazyk význam slov a ich použite slovenská literatúra Slovenská literatúra vetná skladba metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Doučovanie Specialized English Nepravidelné stupňovanie english for travelling English in use anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika slovenská gramatika English for everyday life Gerundium Anglické frázové slovesá rečnícky štýl reparát angličtina pre obchod učenie sa Predminulý priebehový čas Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa maturita metódy výučby Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba slovak for foreigners, time anglické časy obchodná angličtina Anglické zámená angličtina pre lekárov verbs with prepositions Súdny preklad výučba, doučovanie gramatika Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry priama metóda prekladateľstvo frázové slovesá Slovak cases English grammar Slovak for foreigners pohovor v angličtine
Návrat na obsah