učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia učenie sa Typy angličtiny Slovak dialogues Slovak sentences Súdny preklad Anglické zámená english for travelling Skúšky z jazyka pohovor v angličtine English for everyday life English grammar angličtina anglická výslovnosť Vetná skladba Gerundium anglické skratky slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra doučovanie Slovak cases výučba, doučovanie Specialized English prídavné mená Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko reparát Anglické frazálne slovesá vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy slovenská literatúra anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Doučovanie frázové slovesá obchodná angličtina angličtina pre obchod Slovak tenses Slovak conversation slovak for foreigners, time Metódy výučby Slovak nouns Medical Slovak slovak for foreigners Druhy viet teória literatúry Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky gramatika výučba, učenie sa, anketa anglické časy slovenská gramatika anglické opozitá Anglické frázové slovesá Slovak questions priama metóda angličtina pre lekárov prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia význam slov Predminulý priebehový čas rečnícky štýl maturita Slovak for foreigners Slovenský jazyk Slovak dialogue Business English verbs with prepositions Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie metódy výučby slovné spojenia English in use
Návrat na obsah