učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine angličtina anglická konverzácia English grammar anglická gramatika rečnícky štýl význam slov English in use slovné spojenia Slovak slang Slovak grammar Motivácia Anglická gramatika slovenská gramatika anglické časy slohové útvary angličtina pre obchod prekladateľstvo Typy angličtiny Slovak conversation maturita Slovak dialogues Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá anglické opozitá Metódy výučby Specialized English Slovenský jazyk Business English Anglické prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry význam slov a ich použite učenie sa doučovanie Slovak dialogue Slovak for foreigners Skúšky z jazyka anglická výslovnosť gramatika Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra priama metóda Druhy viet English for everyday life verbs with prepositions Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá anglické skratky Gerundium slovak for foreigners, time reparát prídavné mená vetná skladba metódy výučby Slovak cases výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie Slovenská literatúra Súdny preklad slovak for foreigners Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions Slovak vocabulary frázové slovesá Vetná skladba Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená english for travelling Slovak nouns Predminulý priebehový čas Slovak sentences obchodná angličtina Slovak tenses Doučovanie Medical Slovak Slovak word formation metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah