výučba, doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Tipy ako učiť deti pomocou hry
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá význam slov doučovanie angličtina pre obchod učenie sa Nepravidelné stupňovanie Slovak questions Slovenský jazyk Slovenská literatúra prídavné mená Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions Metódy výučby Druhy viet frázové slovesá Slovak cases English grammar Súdny preklad English for everyday life anglické opozitá slovak for foreigners, time English in use anglická konverzácia pohovor v angličtine angličtina pre lekárov Slovak sentences Anglické frázy slovné spojenia reparát Slovak grammar priama metóda Slovak dialogues Vetná skladba slovak for foreigners Slovak dialogue Anglické frázové slovesá metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation Typy angličtiny rečnícky štýl Anglické zámená vetná skladba anglické skratky maturita Slovak nouns Gerundium Slovak tenses anglické časy slohové útvary metódy, vzdelávanie, Medical Slovak english for travelling Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka Business English slovenská literatúra obchodná angličtina Anglická gramatika Specialized English teória literatúry angličtina slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite gramatika anglická výslovnosť Doučovanie prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah