výučba, doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Tipy ako učiť deti pomocou hry
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo English for everyday life Spisovná slovenčina slovak for foreigners, time slovné spojenia Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá Motivácia teória literatúry Slovak cases anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko Gerundium slohové útvary verbs with prepositions vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences Typy angličtiny Slovak dialogue Slovak for foreigners prídavné mená Druhy viet anglická konverzácia Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia english for travelling angličtina pre lekárov gramatika Slovak conversation Súdny preklad Slovak tenses Predminulý priebehový čas Doučovanie slovenská literatúra Slovak verbs obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka pohovor v angličtine Jednoduchá veta Medical Slovak Specialized English anglické skratky reparát Metódy výučby Slovak dialogues Slovenská gramatika Slovak grammar Slovak slang Slovak word formation slovenská gramatika Business English výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, English in use Vetná skladba učenie sa význam slov Anglické frazálne slovesá anglická gramatika Slovak questions Slovak nouns metódy výučby, jazyky frázové slovesá priama metóda metódy výučby Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovak vocabulary doučovanie angličtina slovak for foreigners Slovak pronunciation angličtina pre obchod Anglické prídavné mená Slovenská literatúra Anglické slovesá Angličtina pre špecifické situácie anglické časy rečnícky štýl anglická výslovnosť význam slov a ich použite English grammar Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita pomôcky k učeniu sa
Návrat na obsah