výučba, doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Tipy ako učiť deti pomocou hry
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy Slovak conversation Doučovanie Slovak tenses anglická konverzácia verbs with prepositions anglické skratky Typy angličtiny anglické opozitá anglická gramatika prídavné mená Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie English grammar význam slov a ich použite angličtina teória literatúry Slovak nouns Anglická gramatika prekladateľstvo Business English frázové slovesá metódy výučby Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta reparát význam slov slohové útvary Slovak questions Specialized English angličtina pre obchod Anglické zámená Vetná skladba Slovak sentences Slovak grammar maturita Anglické prídavné mená slovenská gramatika slovenská literatúra Metódy výučby Slovak dialogue gramatika učenie sa pohovor v angličtine doučovanie Gerundium slovak for foreigners, time metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners rečnícky štýl Medical Slovak priama metóda Anglické frázové slovesá Slovak dialogues Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life vetná skladba Slovak cases Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť obchodná angličtina Druhy viet Anglické frázy slovné spojenia Slovenská literatúra slovak for foreigners Predminulý priebehový čas English in use
Návrat na obsah