výučba, učenie sa, anketa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation význam slov Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl reparát Súdny preklad slovenské nárečia, slovensko Doučovanie anglické skratky Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá prekladateľstvo Medical Slovak Slovenská literatúra doučovanie anglické opozitá frázové slovesá Business English Anglické frázy verbs with prepositions english for travelling angličtina pre obchod anglická gramatika Jednoduchá veta Slovak cases metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie angličtina pre lekárov učenie sa Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia anglické časy Slovak for foreigners English in use priama metóda Slovak questions Slovak dialogue vetná skladba Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk angličtina Slovak sentences Anglické zámená maturita English for everyday life Gerundium slovak for foreigners, time Slovak dialogues slohové útvary slovak for foreigners pohovor v angličtine obchodná angličtina teória literatúry metódy výučby, jazyky Druhy viet anglická výslovnosť Slovak nouns slovenská literatúra Slovak tenses Metódy výučby metódy výučby Skúšky z jazyka Anglické prídavné mená English grammar Vetná skladba anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika prídavné mená gramatika Specialized English slovné spojenia Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Typy angličtiny Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah