výučba, učenie sa, anketa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
Jednoduchá veta Business English Slovenská literatúra frázové slovesá Druhy viet význam slov a ich použite obchodná angličtina slovné spojenia teória literatúry slohové útvary Slovak nouns Slovak cases English grammar slovak for foreigners Specialized English english for travelling English for everyday life Metódy výučby angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko vetná skladba Nepravidelné stupňovanie gramatika angličtina pre obchod reparát anglické opozitá pohovor v angličtine Medical Slovak tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby Slovak for foreigners význam slov Gerundium Anglické zámená Anglická gramatika Predminulý priebehový čas Doučovanie Slovak conversation English in use Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá maturita Slovak dialogue rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time anglická výslovnosť slovenská gramatika verbs with prepositions Slovenský jazyk anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá Slovak sentences Slovak questions Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu anglické časy prekladateľstvo doučovanie slovenská literatúra angličtina učenie sa anglická konverzácia Slovak tenses Súdny preklad anglické skratky priama metóda výučba, doučovanie Typy angličtiny metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka prídavné mená Anglické frázy anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah