význam slov a ich použite - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie slov a ich význam
Filip Šuman -Burdej | 9/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak verbs with prepositions Slovak dialogue slovenská gramatika prídavné mená Slovak questions Slovak conversation Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk slohové útvary výučba, doučovanie Jednoduchá veta slovenská literatúra gramatika vetná skladba Gerundium Druhy viet Súdny preklad význam slov Nepravidelné stupňovanie metódy výučby pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Business English Anglické frázové slovesá Slovak sentences Anglické frázy metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, English in use Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite english for travelling priama metóda anglické opozitá Slovak cases Typy angličtiny rečnícky štýl anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu teória literatúry prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia doučovanie slovenské nárečia, slovensko reparát Anglická gramatika English grammar frázové slovesá učenie sa Anglické zámená Slovenská literatúra Slovak dialogues výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas Skúšky z jazyka Slovenský jazyk angličtina Doučovanie anglická konverzácia Metódy výučby Slovak nouns English for everyday life maturita Slovak for foreigners anglické časy Specialized English Slovak grammar Vetná skladba slovné spojenia angličtina pre lekárov anglická výslovnosť obchodná angličtina slovak for foreigners, time anglické skratky slovak for foreigners
Návrat na obsah