význam slov a ich použite - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie slov a ich význam
Filip Šuman -Burdej | 9/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská literatúra rečnícky štýl Predminulý priebehový čas vetná skladba maturita Slovak grammar Typy angličtiny slovné spojenia Doučovanie Slovenský jazyk Slovenská literatúra reparát anglicko - slovenská konverzácia verbs with prepositions anglická výslovnosť Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina Slovak nouns English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Anglická gramatika Metódy výučby Anglické zámená anglické opozitá English grammar anglická gramatika výučba, doučovanie Slovak conversation učenie sa angličtina Jednoduchá veta anglická konverzácia Medical Slovak anglické skratky English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy slohové útvary Slovak dialogue Gerundium prídavné mená frázové slovesá priama metóda slovak for foreigners, time význam slov a ich použite teória literatúry english for travelling Angličtina pre každú situáciu doučovanie metódy, vzdelávanie, anglické časy slovak for foreigners prekladateľstvo gramatika angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Slovak tenses Slovak sentences Anglické frazálne slovesá Business English Súdny preklad Vetná skladba Slovak questions význam slov výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Specialized English Nepravidelné stupňovanie Slovak cases angličtina pre obchod pohovor v angličtine slovenská gramatika metódy výučby Anglické frázové slovesá
Návrat na obsah