vetná skladba - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Delenie vetných členov
Filip Šuman -Burdej | 15/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue verbs with prepositions Metódy výučby metódy, vzdelávanie, prídavné mená Slovak conversation Specialized English anglické časy výučba, doučovanie Súdny preklad anglická výslovnosť metódy výučby English grammar pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas priama metóda obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Anglické zámená english for travelling Slovak tenses Slovak questions Slovak sentences Slovak nouns význam slov a ich použite slovenská literatúra anglické skratky učenie sa English in use doučovanie anglická gramatika teória literatúry English for everyday life slovenské nárečia, slovensko význam slov Doučovanie reparát Slovenský jazyk Anglické frázy Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky vetná skladba Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá gramatika výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba anglická konverzácia Slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá maturita Typy angličtiny Gerundium angličtina pre obchod Skúšky z jazyka Slovak cases Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo frázové slovesá anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov slovné spojenia Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak slohové útvary slovak for foreigners, time angličtina slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners Slovak grammar Business English rečnícky štýl
Návrat na obsah