Examples of Slovak questions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Examples of Slovak questions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak questions ·
Tags: questionsslovaklanguage
Slovak questions with their meaning

 
In this article I will show you some Slovak questions as examples, so you do not  see the explanation how to create questions but real questions. So let´s get started.

 
Kde je kniha ?              Where is the book ?

 
Kde je obrázok ?          Where is the picture ?

 
Kde je svetlo ?             Where is the light?

 
 
Čo kuchár používa ?                   What does cook use?

 
Čo študent používa ?                  What does a student use?

 
Čo používa krajčír ?                    What does a tailor use ?

 
 
Akej farby je mlieko?                   What colour is milk ?

 
Akej farby je čokoláda ?           What colour is chocolate ?

 
Akej farby je uhlie ?                   What colour is coal?

 
 
Kedy sa usmievaš?                   When do you smile ?

 
Kedy ješ ?                                 When do you eat ?

 
Kedy chodíš do postele ?          When do you go to bed?

 
 
Na čom spíš ?                        On what do you sleep ?

 
Na čom píšeš ?                      On what do you write?

 
Z čoho ješ?                       From what do you eat ?

 
Z čoho piješ?                    From what do you drink ?

 
Je laď horúci alebo studený ?                Is ice hot or cold ?

 
Je voda mokrá alebo suchá ?                Is water wet or dry ?

 
Vieš jazdiť na bicykli ?                Can you ride a bicycle ?

 
Môžeš spočítať hviezdy ?           Can you count stars ?

 
Počuješ ma dobre ?                Do you hear me well ?

 
Učíš sa čínsky ?                      Do you study Chinese ?

 
Pôjdeš dnes domov ?             Will you go home today ?

 
Kúpiš si žirafu ?                      Will you buy a giraffe ?


Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie anglické časy anglická konverzácia význam slov Slovak verbs Motivácia pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue Slovak nouns Angličtina pre špecifické situácie vetná skladba Slovak questions slovenská literatúra Slovak sentences English for everyday life English grammar angličtina anglické opozitá Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra frázové slovesá angličtina pre lekárov Súdny preklad slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko slohové útvary Anglické zámená verbs with prepositions rečnícky štýl Metódy výučby učenie sa Slovak vocabulary anglická gramatika Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie Slovak slang maturita Anglické slovesá Anglické frazálne slovesá Slovak grammar gramatika Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá anglické skratky metódy, vzdelávanie, prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovenská gramatika doučovanie Gerundium Specialized English slovenská gramatika slovné spojenia Slovak cases Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation Business English English in use význam slov a ich použite Slovak for foreigners angličtina pre obchod slovak for foreigners prekladateľstvo metódy výučby priama metóda Jednoduchá veta obchodná angličtina Skúšky z jazyka Slovak dialogues english for travelling Predminulý priebehový čas Anglická gramatika Anglické frázy Typy angličtiny Druhy viet metódy výučby, jazyky anglická výslovnosť Slovenský jazyk teória literatúry Spisovná slovenčina Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát Vetná skladba Slovak word formation
Návrat na obsah