Examples of Slovak questions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Examples of Slovak questions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak questions ·
Tags: questionsslovaklanguage
Slovak questions with their meaning

 
In this article I will show you some Slovak questions as examples, so you do not  see the explanation how to create questions but real questions. So let´s get started.

 
Kde je kniha ?              Where is the book ?

 
Kde je obrázok ?          Where is the picture ?

 
Kde je svetlo ?             Where is the light?

 
 
Čo kuchár používa ?                   What does cook use?

 
Čo študent používa ?                  What does a student use?

 
Čo používa krajčír ?                    What does a tailor use ?

 
 
Akej farby je mlieko?                   What colour is milk ?

 
Akej farby je čokoláda ?           What colour is chocolate ?

 
Akej farby je uhlie ?                   What colour is coal?

 
 
Kedy sa usmievaš?                   When do you smile ?

 
Kedy ješ ?                                 When do you eat ?

 
Kedy chodíš do postele ?          When do you go to bed?

 
 
Na čom spíš ?                        On what do you sleep ?

 
Na čom píšeš ?                      On what do you write?

 
Z čoho ješ?                       From what do you eat ?

 
Z čoho piješ?                    From what do you drink ?

 
Je laď horúci alebo studený ?                Is ice hot or cold ?

 
Je voda mokrá alebo suchá ?                Is water wet or dry ?

 
Vieš jazdiť na bicykli ?                Can you ride a bicycle ?

 
Môžeš spočítať hviezdy ?           Can you count stars ?

 
Počuješ ma dobre ?                Do you hear me well ?

 
Učíš sa čínsky ?                      Do you study Chinese ?

 
Pôjdeš dnes domov ?             Will you go home today ?

 
Kúpiš si žirafu ?                      Will you buy a giraffe ?


Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá slovenské nárečia, slovensko anglická výslovnosť doučovanie Metódy výučby anglická konverzácia english for travelling Slovak questions Typy angličtiny Specialized English anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Slovak dialogues výučba, doučovanie Jednoduchá veta slovné spojenia Slovak sentences metódy výučby, jazyky učenie sa Anglická gramatika verbs with prepositions metódy výučby anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba Druhy viet Doučovanie Medical Slovak priama metóda Anglické frázy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Business English English in use Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá vetná skladba Súdny preklad maturita slovak for foreigners rečnícky štýl reparát slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka Slovak nouns anglické skratky prídavné mená pohovor v angličtine angličtina význam slov a ich použite frázové slovesá English grammar gramatika obchodná angličtina Slovak cases Gerundium Slovak tenses Anglické frazálne slovesá slohové útvary význam slov teória literatúry Slovak dialogue anglické časy anglická gramatika angličtina pre lekárov angličtina pre obchod Slovenská literatúra Slovak for foreigners Slovak conversation English for everyday life slovak for foreigners, time Anglické zámená
Návrat na obsah