05/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Anglické prídavné mená a príslovky - stupňovanie
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2019
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby Slovak cases výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues slohové útvary slovak for foreigners, time Anglické zámená Anglické prídavné mená Slovak grammar metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá význam slov význam slov a ich použite Jednoduchá veta slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Doučovanie Predminulý priebehový čas English in use doučovanie obchodná angličtina slovenská gramatika Slovak for foreigners gramatika slovenská literatúra anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Business English anglické časy angličtina pre lekárov angličtina anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses priama metóda Anglická gramatika výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia english for travelling Medical Slovak Slovak sentences Anglické frázy Slovenská literatúra frázové slovesá English grammar prekladateľstvo slovak for foreigners verbs with prepositions Slovenský jazyk Specialized English angličtina pre obchod English for everyday life Skúšky z jazyka anglická výslovnosť Slovak questions reparát prídavné mená Vetná skladba Súdny preklad Slovak nouns Gerundium Slovak conversation vetná skladba anglické skratky maturita Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny teória literatúry učenie sa Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá metódy výučby anglická gramatika pohovor v angličtine Druhy viet metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah