05/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Anglické prídavné mená a príslovky - stupňovanie
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2019
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners angličtina Jednoduchá veta anglické skratky doučovanie gramatika učenie sa výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita English grammar Typy angličtiny Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk Slovak cases slovenská gramatika Slovak dialogue anglická konverzácia Anglické frázy Slovak sentences Slovak conversation Slovak tenses frázové slovesá anglická výslovnosť angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby english for travelling English in use reparát slovak for foreigners, time prekladateľstvo obchodná angličtina pohovor v angličtine anglická gramatika Doučovanie Slovak dialogues Slovak nouns priama metóda prídavné mená anglické opozitá Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby English for everyday life Súdny preklad angličtina pre obchod Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka Slovenská literatúra anglické časy slohové útvary Slovak grammar rečnícky štýl teória literatúry Vetná skladba Specialized English význam slov Business English slovné spojenia Predminulý priebehový čas vetná skladba výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, Gerundium Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky Anglické zámená Slovak questions
Návrat na obsah