05/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Anglické prídavné mená a príslovky - stupňovanie
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2019
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar prídavné mená Slovak dialogue slovak for foreigners Slovak dialogues význam slov a ich použite Angličtina pre špecifické situácie Doučovanie doučovanie reparát slovenská gramatika Jednoduchá veta Specialized English Slovak verbs Anglické frázy vetná skladba Slovenská gramatika priama metóda slovak for foreigners, time Metódy výučby Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas učenie sa frázové slovesá Business English maturita Slovak pronunciation Motivácia Slovak for foreigners Anglická gramatika Medical Slovak gramatika english for travelling Slovak vocabulary verbs with prepositions anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, English for everyday life Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet Anglické slovesá anglická gramatika Slovak tenses prekladateľstvo Slovak word formation Slovak cases Slovenský jazyk anglické časy slovné spojenia metódy výučby rečnícky štýl angličtina pre lekárov Typy angličtiny Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu slohové útvary Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Anglické prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra pomôcky k učeniu sa význam slov anglická konverzácia Gerundium teória literatúry Anglické zámená Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá výučba, doučovanie obchodná angličtina Vetná skladba English in use angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie anglické skratky pohovor v angličtine anglické opozitá Slovak grammar Slovak slang Spisovná slovenčina Slovak sentences Slovak questions angličtina výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns Súdny preklad
Návrat na obsah