06/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Slovak dialogue angličtina pre obchod Slovak grammar slovné spojenia teória literatúry metódy, vzdelávanie, gramatika Nepravidelné stupňovanie Gerundium prekladateľstvo Predminulý priebehový čas anglická konverzácia Slovak dialogues vetná skladba Doučovanie Slovak for foreigners pohovor v angličtine anglické opozitá význam slov a ich použite English in use angličtina priama metóda anglická výslovnosť Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov Vetná skladba Anglické frázy metódy výučby doučovanie výučba, učenie sa, anketa Jednoduchá veta rečnícky štýl učenie sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená význam slov English grammar Anglické frázové slovesá slovenská literatúra Anglická gramatika english for travelling Súdny preklad English for everyday life Anglické zámená Slovenská literatúra slovak for foreigners, time Slovak conversation metódy výučby, jazyky verbs with prepositions Metódy výučby reparát frázové slovesá Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko Specialized English tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns Slovenský jazyk slovak for foreigners Typy angličtiny Anglické slovesá Business English Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina slohové útvary maturita Anglické prídavné mená Slovak questions Slovak tenses výučba, doučovanie anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Druhy viet anglické skratky slovenská gramatika anglické časy Angličtina pre každú situáciu
Návrat na obsah