06/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra Jednoduchá veta pomôcky k učeniu sa angličtina pre lekárov pohovor v angličtine Slovenský jazyk Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika Slovak tenses metódy výučby Slovak slang metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners Slovak nouns doučovanie metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá učenie sa Súdny preklad Slovak sentences maturita Slovak verbs English grammar reparát teória literatúry Slovak dialogues Slovenská gramatika English for everyday life slovenské nárečia, slovensko Spisovná slovenčina gramatika prekladateľstvo anglická konverzácia Motivácia anglické časy rečnícky štýl prídavné mená Angličtina pre špecifické situácie význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená Slovak conversation slovenská literatúra Medical Slovak výučba, učenie sa, anketa Slovak questions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium slovak for foreigners, time Business English obchodná angličtina anglické skratky Predminulý priebehový čas English in use Skúšky z jazyka angličtina Angličtina pre každú situáciu Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk Anglické slovesá Anglická gramatika angličtina pre obchod priama metóda Specialized English slovné spojenia Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť Slovak grammar slovak for foreigners frázové slovesá anglické opozitá Metódy výučby verbs with prepositions význam slov Slovak cases slohové útvary Slovak pronunciation Doučovanie Slovak word formation Typy angličtiny výučba, doučovanie Anglické zámená Anglické frázy vetná skladba Slovak vocabulary Vetná skladba english for travelling slovenská gramatika
Návrat na obsah