06/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny English for everyday life obchodná angličtina slohové útvary Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners slovak for foreigners angličtina Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, teória literatúry rečnícky štýl prekladateľstvo Slovak conversation význam slov a ich použite Anglické frázy Slovak nouns prídavné mená slovenská literatúra výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá Slovak dialogue Slovenská literatúra metódy výučby, jazyky reparát English in use slovné spojenia Gerundium Anglické frázové slovesá verbs with prepositions anglické časy Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika Vetná skladba Business English anglická gramatika frázové slovesá metódy výučby Anglická gramatika anglické opozitá anglická konverzácia Doučovanie gramatika Medical Slovak Slovak questions maturita Súdny preklad angličtina pre obchod English grammar Druhy viet Specialized English Anglické zámená slovak for foreigners, time význam slov priama metóda anglická výslovnosť učenie sa Skúšky z jazyka Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa anglické skratky Metódy výučby Slovak tenses english for travelling Slovak sentences doučovanie
Návrat na obsah