07/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
maturita Súdny preklad Typy angličtiny prekladateľstvo slovenská literatúra Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie English grammar English for everyday life Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite Slovak nouns rečnícky štýl slovak for foreigners Slovenský jazyk angličtina pre obchod Gerundium slovné spojenia Jednoduchá veta Slovak sentences Business English vetná skladba Slovak dialogues anglické časy teória literatúry učenie sa Medical Slovak angličtina výučba, doučovanie anglické skratky reparát Anglické frázy Slovak grammar Anglické zámená slovenská gramatika obchodná angličtina Vetná skladba Druhy viet Slovak conversation anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Skúšky z jazyka anglická gramatika metódy výučby slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions anglické opozitá metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky Slovak dialogue Slovak cases frázové slovesá Doučovanie Slovak for foreigners angličtina pre lekárov Specialized English doučovanie Metódy výučby gramatika Slovak questions english for travelling tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses slohové útvary Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas prídavné mená pohovor v angličtine význam slov English in use priama metóda Anglické nepravidelné slovesá slovenské nárečia, slovensko Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá
Návrat na obsah