07/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Jednoduchá veta výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas obchodná angličtina Anglická gramatika anglické opozitá anglická konverzácia anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá učenie sa význam slov Slovak tenses angličtina pre lekárov Vetná skladba Anglické frázy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny Anglické zámená angličtina pre obchod anglické časy význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences priama metóda Specialized English Anglické frázové slovesá Slovak conversation slovenská literatúra Slovak cases English grammar výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika gramatika Súdny preklad Doučovanie English in use doučovanie prekladateľstvo Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu vetná skladba rečnícky štýl Slovenský jazyk reparát slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Slovak grammar pohovor v angličtine Medical Slovak maturita frázové slovesá Business English Gerundium English for everyday life angličtina metódy výučby slohové útvary metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners, time english for travelling Nepravidelné stupňovanie teória literatúry anglická gramatika slovné spojenia anglické skratky Slovenská literatúra Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Druhy viet Slovak questions Slovak nouns Slovak for foreigners verbs with prepositions Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia
Návrat na obsah