07/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners verbs with prepositions Slovenská gramatika Slovak questions anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá pohovor v angličtine slovak for foreigners, time Slovak grammar priama metóda Predminulý priebehový čas prídavné mená metódy výučby slovak for foreigners Typy angličtiny maturita rečnícky štýl Druhy viet slovenská literatúra Anglické prídavné mená Anglické zámená metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk význam slov Medical Slovak Specialized English Gerundium Motivácia angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka obchodná angličtina Metódy výučby učenie sa Slovak word formation Anglické frázy význam slov a ich použite anglická gramatika english for travelling Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa English in use metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia English grammar doučovanie Slovak tenses Doučovanie slohové útvary Súdny preklad Vetná skladba prekladateľstvo anglická výslovnosť anglické skratky výučba, doučovanie Slovak conversation anglická konverzácia Jednoduchá veta Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika Slovak slang Anglické frázové slovesá Slovak cases angličtina Anglická gramatika Slovak dialogue anglické časy reparát Business English Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns vetná skladba Slovak sentences slovné spojenia Anglické slovesá Slovak vocabulary slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod teória literatúry English for everyday life gramatika
Návrat na obsah