08/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov Slovenská literatúra Metódy výučby Slovak cases verbs with prepositions Gerundium angličtina pre obchod vetná skladba Jednoduchá veta pomôcky k učeniu sa Slovak vocabulary Slovak dialogues Anglické frázové slovesá Business English Skúšky z jazyka význam slov a ich použite English in use anglicko - slovenská konverzácia Specialized English angličtina Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia slovak for foreigners, time english for travelling slohové útvary Slovak for foreigners Slovak word formation Doučovanie Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky Slovak conversation Anglické frazálne slovesá teória literatúry prídavné mená English grammar prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy Anglické zámená obchodná angličtina Medical Slovak Motivácia Slovak tenses Slovak grammar slovné spojenia reparát Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre lekárov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika metódy výučby anglické časy výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu English for everyday life Spisovná slovenčina frázové slovesá Anglické slovesá Slovak slang rečnícky štýl slovak for foreigners Vetná skladba učenie sa výučba, učenie sa, anketa Slovenská gramatika Slovak verbs doučovanie Druhy viet priama metóda Slovak sentences Slovenský jazyk anglická výslovnosť slovenská gramatika gramatika slovenská literatúra Slovak questions Súdny preklad anglické skratky pohovor v angličtine Anglické prídavné mená maturita anglická gramatika Typy angličtiny Slovak dialogue Slovak pronunciation Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, anglické opozitá
Návrat na obsah