08/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue výučba, doučovanie Slovak cases gramatika Jednoduchá veta Anglické frazálne slovesá angličtina Anglické zámená metódy výučby slovak for foreigners prekladateľstvo verbs with prepositions Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny English in use obchodná angličtina význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia slovenská gramatika Gerundium anglické časy Nepravidelné stupňovanie Business English pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia význam slov angličtina pre obchod Slovak for foreigners frázové slovesá Doučovanie English for everyday life Vetná skladba Druhy viet teória literatúry English grammar Anglické frázové slovesá english for travelling Slovenská literatúra doučovanie Súdny preklad učenie sa Slovak questions metódy výučby, jazyky angličtina pre lekárov Medical Slovak Anglické frázy Anglická gramatika maturita Slovenský jazyk Specialized English vetná skladba anglická konverzácia slovak for foreigners, time anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas rečnícky štýl Slovak nouns anglické opozitá anglické skratky Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues Slovak conversation reparát priama metóda Slovak grammar anglická výslovnosť slovenská literatúra
Návrat na obsah