08/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázy Slovak grammar Vetná skladba vetná skladba Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka slovenská literatúra Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená Druhy viet význam slov a ich použite Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners English in use Anglická gramatika anglická gramatika Slovak cases Slovak questions doučovanie priama metóda metódy, vzdelávanie, slovné spojenia rečnícky štýl Typy angličtiny angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue Slovak nouns gramatika Slovak conversation anglické opozitá učenie sa slovenská gramatika frázové slovesá Gerundium Súdny preklad Medical Slovak Metódy výučby Anglické slovesá Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners prekladateľstvo maturita pohovor v angličtine Slovenská literatúra anglické skratky Anglické frazálne slovesá Slovak sentences teória literatúry English grammar Business English výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu angličtina Slovak dialogues slovak for foreigners, time prídavné mená Anglické frázové slovesá Specialized English slohové útvary Slovak tenses english for travelling angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa význam slov anglická výslovnosť metódy výučby obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Doučovanie anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life verbs with prepositions reparát anglické časy
Návrat na obsah