Podstatné mená a ich delenie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená a ich delenie

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: podstatnémená
Ako delíme podstatné mená?    
   
Podstatné mená delíme na:

Konkrétne teda hmotné a označujú osoby, zvieratá a veci napr. ujo, mačka, drevo.

Abstraktné teda nehmotné a tie označujú deje a duševné stavy človeka a vlastnosti napr. výučba, strach, milota.

Všeobecné, tie sa vzťahujú na každý predmet toho istého druhu, napr. slovo strom označuje všetky stromy na svete a píšu sa malým písmenom.

Vlastné, tieto nám pomenúvajú jednotlivcov a jedinečné predmety alebo aj organizácie, napr. Jano, Devanovci, Ďumbier, Kerameta a píšu sa veľkým začiatočným písmenom.

Životné tie pomenúvajú iba osoby, napr. Ján, Slovák, učiteľ

Neživotné neoznačujú osoby, napr. kameň, pes

Pomnožné označujú jeden predmet ale majú formu plurálu, napr. nohavice, dvere.

Hromadné majú formu singuláru ale označujú množinu predmetov, osôb, napr. ľudstvo, vtáctvo, zelenina.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika English grammar prídavné mená Jednoduchá veta Slovak sentences Súdny preklad Slovak tenses Anglické frázové slovesá význam slov Anglické slovesá Slovak slang angličtina pre obchod anglické časy english for travelling slovné spojenia Anglická gramatika English in use Angličtina pre špecifické situácie Medical Slovak slovenská gramatika Slovak questions Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba Slovak vocabulary Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas anglické skratky English for everyday life Skúšky z jazyka Slovak cases Slovak verbs Druhy viet Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk Motivácia slohové útvary Slovak grammar anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl Slovak for foreigners Slovak dialogue výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá Doučovanie Slovak word formation reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine slovenská literatúra Anglické frázy metódy, vzdelávanie, gramatika Business English teória literatúry Specialized English Spisovná slovenčina učenie sa maturita slovak for foreigners doučovanie priama metóda Gerundium Typy angličtiny vetná skladba metódy výučby Slovak conversation Metódy výučby Slovenská literatúra angličtina angličtina pre lekárov frázové slovesá Slovak nouns anglické opozitá Anglické zámená metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená slovak for foreigners, time Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina Slovak dialogues verbs with prepositions Slovenský jazyk
Návrat na obsah