Podstatné mená a ich delenie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená a ich delenie

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: podstatnémená
Ako delíme podstatné mená?    
   
Podstatné mená delíme na:

Konkrétne teda hmotné a označujú osoby, zvieratá a veci napr. ujo, mačka, drevo.

Abstraktné teda nehmotné a tie označujú deje a duševné stavy človeka a vlastnosti napr. výučba, strach, milota.

Všeobecné, tie sa vzťahujú na každý predmet toho istého druhu, napr. slovo strom označuje všetky stromy na svete a píšu sa malým písmenom.

Vlastné, tieto nám pomenúvajú jednotlivcov a jedinečné predmety alebo aj organizácie, napr. Jano, Devanovci, Ďumbier, Kerameta a píšu sa veľkým začiatočným písmenom.

Životné tie pomenúvajú iba osoby, napr. Ján, Slovák, učiteľ

Neživotné neoznačujú osoby, napr. kameň, pes

Pomnožné označujú jeden predmet ale majú formu plurálu, napr. nohavice, dvere.

Hromadné majú formu singuláru ale označujú množinu predmetov, osôb, napr. ľudstvo, vtáctvo, zelenina.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue význam slov Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk pohovor v angličtine slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika gramatika Skúšky z jazyka význam slov a ich použite teória literatúry anglické skratky obchodná angličtina anglické opozitá angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, učenie sa Slovak for foreigners Jednoduchá veta Anglická gramatika english for travelling anglická konverzácia Slovak sentences verbs with prepositions Typy angličtiny maturita slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie metódy výučby Anglické frázové slovesá reparát Anglické frazálne slovesá Slovak grammar Súdny preklad Business English Slovak cases slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak slovenská literatúra Slovak conversation priama metóda English in use Slovak nouns prídavné mená English grammar doučovanie anglické časy angličtina Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy Gerundium angličtina pre lekárov Vetná skladba prekladateľstvo anglická výslovnosť frázové slovesá výučba, doučovanie slohové útvary Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu Slovak questions rečnícky štýl Specialized English vetná skladba English for everyday life
Návrat na obsah