Podstatné mená a ich delenie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená a ich delenie

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: podstatnémená
Ako delíme podstatné mená?    
   
Podstatné mená delíme na:

Konkrétne teda hmotné a označujú osoby, zvieratá a veci napr. ujo, mačka, drevo.

Abstraktné teda nehmotné a tie označujú deje a duševné stavy človeka a vlastnosti napr. výučba, strach, milota.

Všeobecné, tie sa vzťahujú na každý predmet toho istého druhu, napr. slovo strom označuje všetky stromy na svete a píšu sa malým písmenom.

Vlastné, tieto nám pomenúvajú jednotlivcov a jedinečné predmety alebo aj organizácie, napr. Jano, Devanovci, Ďumbier, Kerameta a píšu sa veľkým začiatočným písmenom.

Životné tie pomenúvajú iba osoby, napr. Ján, Slovák, učiteľ

Neživotné neoznačujú osoby, napr. kameň, pes

Pomnožné označujú jeden predmet ale majú formu plurálu, napr. nohavice, dvere.

Hromadné majú formu singuláru ale označujú množinu predmetov, osôb, napr. ľudstvo, vtáctvo, zelenina.


Mesačné príspevky
Oblaky
Jednoduchá veta anglické časy anglicko - slovenská konverzácia doučovanie Slovak dialogues výučba, učenie sa, anketa reparát Slovak grammar výučba, doučovanie Slovak dialogue slovenská literatúra Doučovanie význam slov prídavné mená Slovak questions Slovak vocabulary slovné spojenia pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Motivácia Anglické frázy verbs with prepositions angličtina priama metóda teória literatúry Anglické slovesá Slovak sentences slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie anglická výslovnosť gramatika Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka obchodná angličtina Vetná skladba Gerundium prekladateľstvo Slovak tenses Slovak cases vetná skladba Predminulý priebehový čas učenie sa angličtina pre lekárov význam slov a ich použite english for travelling anglická konverzácia anglické skratky Slovenský jazyk English grammar Typy angličtiny Druhy viet angličtina pre obchod slohové útvary anglické opozitá English in use Specialized English Medical Slovak Súdny preklad Slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Slovak conversation slovak for foreigners, time Slovenská gramatika maturita English for everyday life Anglické zámená frázové slovesá metódy výučby Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners anglická gramatika Slovak nouns slovak for foreigners Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Metódy výučby rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá Business English
Návrat na obsah