Podstatné mená a ich delenie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená a ich delenie

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: podstatnémená
Ako delíme podstatné mená?    
   
Podstatné mená delíme na:

Konkrétne teda hmotné a označujú osoby, zvieratá a veci napr. ujo, mačka, drevo.

Abstraktné teda nehmotné a tie označujú deje a duševné stavy človeka a vlastnosti napr. výučba, strach, milota.

Všeobecné, tie sa vzťahujú na každý predmet toho istého druhu, napr. slovo strom označuje všetky stromy na svete a píšu sa malým písmenom.

Vlastné, tieto nám pomenúvajú jednotlivcov a jedinečné predmety alebo aj organizácie, napr. Jano, Devanovci, Ďumbier, Kerameta a píšu sa veľkým začiatočným písmenom.

Životné tie pomenúvajú iba osoby, napr. Ján, Slovák, učiteľ

Neživotné neoznačujú osoby, napr. kameň, pes

Pomnožné označujú jeden predmet ale majú formu plurálu, napr. nohavice, dvere.

Hromadné majú formu singuláru ale označujú množinu predmetov, osôb, napr. ľudstvo, vtáctvo, zelenina.


Mesačné príspevky
Oblaky
English in use Druhy viet anglické opozitá Slovak for foreigners vetná skladba english for travelling angličtina pre lekárov Gerundium angličtina tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra pohovor v angličtine slovak for foreigners, time maturita Slovak conversation prídavné mená význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue English for everyday life doučovanie rečnícky štýl Slovak dialogues slovak for foreigners metódy výučby, jazyky anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá priama metóda význam slov anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia Slovak sentences Typy angličtiny verbs with prepositions Predminulý priebehový čas slovenská gramatika English grammar Slovak cases Slovak grammar frázové slovesá výučba, doučovanie učenie sa reparát angličtina pre obchod anglické časy Slovak tenses metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá Slovak nouns Súdny preklad gramatika metódy výučby Business English Vetná skladba Specialized English Slovenská literatúra Anglické zámená anglická výslovnosť obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo Doučovanie Metódy výučby Skúšky z jazyka teória literatúry Anglické frázy Jednoduchá veta Slovenský jazyk anglická gramatika Slovak questions Medical Slovak slohové útvary Anglické frazálne slovesá
Návrat na obsah