Príprava na opravné skúšky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Príprava na opravné skúšky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Skúšky z jazyka ·
Tags: angličtinaslovenčinaskúškyreparáty
Ako sa pripraviť na opravné skúšky z jazyka ?


 
Ak máte reparát z angličtiny alebo slovenčiny, tak nezúfajte v tomto článku sa dozviete ako postupovať aby ste ho úspešne urobili.


 
1.       Nájdite si učiteľa, ktorý vám pomôže s tým čo vám nejde do hlavy.

 
2.       Rozdeľte si učivo tak aby ste to bez problémov zvládli.

 
3.       Nájdite si všetky knihy, kde nájdete učivo, ktoré máte vedieť.

 
4.       Pozrite sa na internet, môžete tam nájsť veľa vecí, ktoré vám učivo sa naučiť.

 
5.       Zájdite do knižnice a nájdite si tam doplňujúcu literatúru.

 
6.       Učte sa každý deň chvíľu, aby toto nebolo na vás veľa.

 
7.       Opakujte si to čo už viete.

 
8.       Robte si testy po každej väčšej kapitole.

 
9.       Použite youtube, je možné že aj tam nájdete niečo k tomu čo potrebujete.

 
10.   Učte sa systematicky, a hovorte si samy pre seba to čo sa učíte.

 
11.   Nechajte sa vyskúšať niekým, ak to uznáte za vhodné.

 
12.   Okrem učenia aj cvičte, pomôže vám to lepšie sa sústrediť.

 
13.   Opakujte si látku postupne, najprv jednu kapitolu, potom dve atď.

 
14.   Ak môžete tak sa stretnite s učiteľkou, ktorá vás bude skúšať a spýtajte sa jej čo bude vyžadovať.

 
15.   Aj relaxujte mozog aby dobre fungoval potrebuje tiež občas vypnúť.

 
16.   Snažte sa používať viac možností a spôsobov ako sa danú látku naučiť.


Prajem vám veľa šťastia k príprave na opavné skúšky, dúfam, že vám tento článok pomohol.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns slovak for foreigners, time maturita Slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa anglické skratky Anglické zámená Slovak conversation Medical Slovak Vetná skladba Druhy viet doučovanie Spisovná slovenčina English for everyday life Slovak sentences Slovenská literatúra priama metóda anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá Specialized English angličtina pre obchod anglická výslovnosť Slovak verbs Metódy výučby obchodná angličtina english for travelling Angličtina pre špecifické situácie Slovak pronunciation učenie sa Anglické frazálne slovesá English grammar Anglické frázy Business English Slovak dialogue prekladateľstvo anglická konverzácia Slovak for foreigners Slovak questions Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika anglické opozitá Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas English in use slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie Typy angličtiny Anglické prídavné mená metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra Gerundium Anglické frázové slovesá teória literatúry angličtina Slovak vocabulary rečnícky štýl Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary Jednoduchá veta angličtina pre lekárov pohovor v angličtine Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners Slovak grammar reparát Anglické slovesá Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu metódy výučby Slovak tenses vetná skladba anglická gramatika Slovak cases Slovak slang verbs with prepositions gramatika Slovak word formation metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá Motivácia slovné spojenia anglické časy význam slov význam slov a ich použite prídavné mená Doučovanie
Návrat na obsah