Slovak sentences - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak sentences

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak sentences ·
Tags: slovaksentencetype
Types of Slovak sentences


 
We distinguish these types of sentences : declarative, interogative, imperative.

 
 
Declarative sentences are the basic and the most frequent. They occus in all styles. For

example.Ukázal mi cestu. Dnes celý deň prší. Zajtra odcestujem do Prahy.


 
Interrogative sentences. In Slovak  questions are not formed with the aid of an auiliary, as in

English(do, does, did). In wh-questions interrogative pronouns are used(kto, čo, ako, kedy, kde,

..), as it is also in English. In yes/no questions the „leading“ word stands at the beginning of the

sentence. If such a word is inside the sentence is emphasized. The wh- questions: Kto ma volal? Kde

si bola ? Prečo si neprišiel ?. the yes/no questions: Písal si už matke ? Pozerala si včera televíziu?

Nekúpil si desiatu ? Môj článok si čítal ?


 
Imperative snetences. They can be found in dialogues, inrhetorical utterances and in poetic style.

The verb in the imperative mood need not to be used here: Pridať pary ! Chlapci, sem sa !


 
Exclamatory sentences. Any sentence may become emotional expressing joy, grief, astonishment,

etc., and thus turn into an exclamatory sentence, this trnasition wil be marked only by intonation :A čo

len je ten vody ! Kdeže si bol ! Zmiznúť!


Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny anglické skratky výučba, učenie sa, anketa anglické časy angličtina Anglické frázové slovesá Súdny preklad význam slov Gerundium Specialized English rečnícky štýl gramatika učenie sa anglická výslovnosť priama metóda slovenská gramatika Slovak sentences Druhy viet Slovak tenses Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, Doučovanie Slovenská literatúra Slovak word formation metódy výučby frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk doučovanie angličtina pre obchod Anglická gramatika Slovak verbs výučba, doučovanie slovné spojenia Anglické zámená slohové útvary angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka Anglické prídavné mená Slovak grammar Slovak conversation Anglické frázy prídavné mená slovak for foreigners, time pohovor v angličtine Slovenská gramatika teória literatúry pomôcky k učeniu sa Angličtina pre špecifické situácie English for everyday life reparát anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners English grammar prekladateľstvo Slovak nouns Slovak dialogue Medical Slovak slovenská literatúra anglické opozitá maturita Predminulý priebehový čas Slovak pronunciation Anglické slovesá Slovak questions slovak for foreigners význam slov a ich použite obchodná angličtina English in use anglická konverzácia Metódy výučby Business English vetná skladba anglická gramatika Slovak dialogues slovenské nárečia, slovensko Motivácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions Slovak slang Slovak vocabulary Jednoduchá veta Spisovná slovenčina Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk english for travelling
Návrat na obsah