Slovak sentences - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak sentences

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak sentences ·
Tags: slovaksentencetype
Types of Slovak sentences


 
We distinguish these types of sentences : declarative, interogative, imperative.

 
 
Declarative sentences are the basic and the most frequent. They occus in all styles. For

example.Ukázal mi cestu. Dnes celý deň prší. Zajtra odcestujem do Prahy.


 
Interrogative sentences. In Slovak  questions are not formed with the aid of an auiliary, as in

English(do, does, did). In wh-questions interrogative pronouns are used(kto, čo, ako, kedy, kde,

..), as it is also in English. In yes/no questions the „leading“ word stands at the beginning of the

sentence. If such a word is inside the sentence is emphasized. The wh- questions: Kto ma volal? Kde

si bola ? Prečo si neprišiel ?. the yes/no questions: Písal si už matke ? Pozerala si včera televíziu?

Nekúpil si desiatu ? Môj článok si čítal ?


 
Imperative snetences. They can be found in dialogues, inrhetorical utterances and in poetic style.

The verb in the imperative mood need not to be used here: Pridať pary ! Chlapci, sem sa !


 
Exclamatory sentences. Any sentence may become emotional expressing joy, grief, astonishment,

etc., and thus turn into an exclamatory sentence, this trnasition wil be marked only by intonation :A čo

len je ten vody ! Kdeže si bol ! Zmiznúť!


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie doučovanie pohovor v angličtine Metódy výučby Súdny preklad význam slov a ich použite Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk Specialized English výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika Slovak grammar reparát frázové slovesá slovak for foreigners maturita anglická gramatika angličtina pre lekárov Vetná skladba Anglické prídavné mená English for everyday life Slovak tenses Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Slovak questions Anglické frazálne slovesá English in use výučba, doučovanie prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary verbs with prepositions Slovak nouns angličtina pre obchod metódy výučby anglické časy význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda obchodná angličtina anglické opozitá Medical Slovak vetná skladba Doučovanie slovné spojenia teória literatúry Slovak dialogue anglická konverzácia Anglické frázy slovenská literatúra anglické skratky Slovak dialogues Slovak cases Jednoduchá veta Gerundium Business English Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas prídavné mená Skúšky z jazyka English grammar Anglické slovesá gramatika Typy angličtiny Slovak sentences Druhy viet english for travelling Anglická gramatika angličtina učenie sa rečnícky štýl
Návrat na obsah