Slovak sentences - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak sentences

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak sentences ·
Tags: slovaksentencetype
Types of Slovak sentences


 
We distinguish these types of sentences : declarative, interogative, imperative.

 
 
Declarative sentences are the basic and the most frequent. They occus in all styles. For

example.Ukázal mi cestu. Dnes celý deň prší. Zajtra odcestujem do Prahy.


 
Interrogative sentences. In Slovak  questions are not formed with the aid of an auiliary, as in

English(do, does, did). In wh-questions interrogative pronouns are used(kto, čo, ako, kedy, kde,

..), as it is also in English. In yes/no questions the „leading“ word stands at the beginning of the

sentence. If such a word is inside the sentence is emphasized. The wh- questions: Kto ma volal? Kde

si bola ? Prečo si neprišiel ?. the yes/no questions: Písal si už matke ? Pozerala si včera televíziu?

Nekúpil si desiatu ? Môj článok si čítal ?


 
Imperative snetences. They can be found in dialogues, inrhetorical utterances and in poetic style.

The verb in the imperative mood need not to be used here: Pridať pary ! Chlapci, sem sa !


 
Exclamatory sentences. Any sentence may become emotional expressing joy, grief, astonishment,

etc., and thus turn into an exclamatory sentence, this trnasition wil be marked only by intonation :A čo

len je ten vody ! Kdeže si bol ! Zmiznúť!


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns Slovak grammar priama metóda učenie sa metódy výučby gramatika English grammar Typy angličtiny Doučovanie Nepravidelné stupňovanie maturita Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses slovak for foreigners, time reparát frázové slovesá slohové útvary Gerundium význam slov a ich použite anglická gramatika prekladateľstvo Slovak for foreigners Slovenský jazyk teória literatúry Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra anglické skratky english for travelling slovenská gramatika slovenská literatúra verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, English in use anglické časy doučovanie Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia pohovor v angličtine anglické opozitá výučba, doučovanie Slovak questions Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky prídavné mená obchodná angličtina vetná skladba Business English English for everyday life Metódy výučby anglická výslovnosť Anglická gramatika angličtina pre lekárov angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Slovak sentences Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation rečnícky štýl Medical Slovak angličtina pre obchod Slovak cases Vetná skladba význam slov slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas Druhy viet Slovak dialogue Slovak dialogues
Návrat na obsah