mená - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba výučba, doučovanie prídavné mená Druhy viet english for travelling anglické opozitá frázové slovesá rečnícky štýl metódy výučby, jazyky význam slov Slovenský jazyk Anglické zámená anglická gramatika obchodná angličtina Súdny preklad Metódy výučby pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny maturita Predminulý priebehový čas Anglické frázy Slovak tenses prekladateľstvo gramatika Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia Anglická gramatika Slovak cases slovenská gramatika Anglické frázové slovesá doučovanie učenie sa anglická konverzácia slovak for foreigners Specialized English anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky angličtina slohové útvary teória literatúry angličtina pre obchod význam slov a ich použite Slovak grammar Doučovanie metódy, vzdelávanie, metódy výučby slovenská literatúra Gerundium priama metóda Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues Jednoduchá veta Vetná skladba angličtina pre lekárov verbs with prepositions výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners Slovak questions English in use English grammar anglická výslovnosť Skúšky z jazyka Business English Slovak nouns Slovak sentences anglické časy Slovak conversation
Návrat na obsah