mená - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie metódy výučby učenie sa verbs with prepositions Angličtina pre špecifické situácie maturita slovné spojenia Jednoduchá veta Slovak questions Druhy viet Motivácia rečnícky štýl výučba, doučovanie slovak for foreigners Slovak vocabulary Medical Slovak prekladateľstvo frázové slovesá Anglické frazálne slovesá anglické opozitá English in use prídavné mená metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená pohovor v angličtine Skúšky z jazyka gramatika Anglické slovesá english for travelling Slovak dialogues angličtina pre obchod Anglické frázy Business English Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar Gerundium anglické skratky význam slov Anglické frázové slovesá reparát anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba teória literatúry Slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie Slovak sentences Slovak nouns angličtina pre lekárov Spisovná slovenčina Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners, time Súdny preklad Slovenská literatúra Typy angličtiny angličtina Slovak for foreigners Doučovanie anglická konverzácia anglické časy Anglická gramatika Slovak verbs Anglické zámená Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia priama metóda Slovak slang Specialized English Slovak tenses slovenská gramatika Slovak cases Slovak dialogue English grammar Metódy výučby Slovak word formation Slovak conversation slohové útvary slovenská literatúra obchodná angličtina English for everyday life význam slov a ich použite
Návrat na obsah