slovak for foreigners, time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Motivácia anglické opozitá obchodná angličtina Druhy viet Anglické frázové slovesá maturita rečnícky štýl Doučovanie slovné spojenia English for everyday life anglická gramatika Slovenská literatúra Slovak for foreigners english for travelling Anglické prídavné mená vetná skladba význam slov Slovak conversation učenie sa priama metóda Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát Anglická gramatika Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta Anglické zámená teória literatúry anglické časy Specialized English Anglické slovesá Slovak tenses Anglické frazálne slovesá angličtina slovenská gramatika frázové slovesá Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak slohové útvary prekladateľstvo Slovak questions Súdny preklad Business English Slovak nouns Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie Gerundium verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia slovak for foreigners angličtina pre obchod doučovanie Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues Slovak dialogue angličtina pre lekárov Slovenská gramatika Slovak grammar English grammar anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra prídavné mená výučba, doučovanie Slovak cases metódy výučby, jazyky gramatika anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk English in use slovak for foreigners, time význam slov a ich použite metódy výučby Slovak sentences Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka Vetná skladba pohovor v angličtine
Návrat na obsah