slovak for foreigners, time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak nouns prekladateľstvo reparát Druhy viet doučovanie Vetná skladba Slovak dialogues Slovak grammar Predminulý priebehový čas slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu Spisovná slovenčina anglické opozitá priama metóda tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika angličtina pre lekárov Anglické frázy Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko maturita Slovak conversation metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl Slovak word formation verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená slovak for foreigners Slovenský jazyk Slovak slang Metódy výučby angličtina slohové útvary pohovor v angličtine Slovak pronunciation vetná skladba Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Slovak vocabulary anglická výslovnosť frázové slovesá English grammar Typy angličtiny učenie sa výučba, doučovanie pomôcky k učeniu sa anglická gramatika English in use Business English metódy výučby prídavné mená slovak for foreigners, time Doučovanie Motivácia Obchodná angličtina význam slov Slovak sentences anglická konverzácia Slovak verbs Jednoduchá veta Gerundium Slovak cases teória literatúry Slovenská literatúra obchodná angličtina Slovak dialogue anglické časy anglické skratky Anglické prídavné mená Anglické slovesá Specialized English english for travelling Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá slovenská literatúra gramatika Angličtina pre špecifické situácie English for everyday life angličtina pre obchod Slovak phrases význam slov a ich použite
Návrat na obsah