slovak for foreigners, time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak slang angličtina pre lekárov vetná skladba anglické opozitá slovak for foreigners, time Slovak for foreigners gramatika Specialized English Slovenský jazyk Slovak word formation Business English Súdny preklad slovak for foreigners Gerundium Spisovná slovenčina anglické skratky Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika Slovak verbs Medical Slovak prekladateľstvo verbs with prepositions teória literatúry pomôcky k učeniu sa anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny výučba, doučovanie English for everyday life doučovanie reparát frázové slovesá metódy výučby význam slov obchodná angličtina Skúšky z jazyka pohovor v angličtine slovenská gramatika Slovak nouns Predminulý priebehový čas Slovak cases Angličtina pre špecifické situácie Slovak dialogue anglická gramatika Slovak dialogues Slovak pronunciation Slovak vocabulary Metódy výučby maturita slovné spojenia Anglické zámená Anglické frázy Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia Slovak questions prídavné mená Slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie slovenská literatúra English in use učenie sa english for travelling Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta Anglické frazálne slovesá anglické časy angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk priama metóda Anglické slovesá Motivácia význam slov a ich použite Slovak conversation metódy výučby, jazyky Doučovanie Druhy viet slohové útvary rečnícky štýl Slovak sentences angličtina metódy, vzdelávanie, English grammar Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť
Návrat na obsah