slovak for foreigners, time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko frázové slovesá Anglická gramatika Doučovanie Slovak dialogues význam slov English grammar metódy výučby gramatika rečnícky štýl Gerundium metódy, vzdelávanie, obchodná angličtina Metódy výučby pohovor v angličtine Slovak grammar Slovak questions Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá Jednoduchá veta Vetná skladba Medical Slovak Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia verbs with prepositions prekladateľstvo anglické časy anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Skúšky z jazyka teória literatúry vetná skladba Anglické zámená Slovenská literatúra reparát Slovak dialogue doučovanie angličtina pre obchod Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Slovak tenses slovné spojenia maturita význam slov a ich použite Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie Specialized English English for everyday life Anglické frázové slovesá Typy angličtiny priama metóda prídavné mená English in use Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia učenie sa slovak for foreigners Slovak nouns tipy ako sa učiť jazyk angličtina Slovak conversation Business English Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad anglická výslovnosť výučba, doučovanie slovak for foreigners, time Slovak sentences slovenská gramatika Predminulý priebehový čas Druhy viet Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky slohové útvary
Návrat na obsah