Ako použiť used to a ought to - Ako na anglickú výslovnosť - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako použiť used to a ought to

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika, angličtina ·
Tvary s ought to a tvary s used to
Dnes si ukážeme na príkladoch ako sa používa ought to a used to.
Ought to
Vyjadruje povinnosť tak isto ako should, teda v podmieňovacom zmysle. Ak treba
zvýrazniť mravnú povinnosť, použije sa ought, a ak je potrebné zvýrazniť objektívnu
nevyhnutnosť, použije sa should.
Kladný záväzok Záporný záväzok
I ought to call. I ought not to call
I ought to have called. I ought not have called.
Príklady:
I ought not to be so careless with this coding.
Nemal by som byť taký nepozorný pri kódovaní.
The two systems ought to be compared under two main headings, cost and
information availability.
Tie dva sytémy by sa mali porovnávať z dvoch hlavných hľadísk, nákladov
a dostupnosti informácií.

Used to
Je forma minulého času, vyjadruje zvyčajnú, opakovanú činnosť v minulosti.
Kladná forma
He used to make many errors.
Zvykol robievať veľa chýb( teraz ich už nerobí).
Záporná forma
He used not to make many errors.
He didn´t use to make many errors.
Nezvykol robiť veľa chýb( teraz ich však robí) .

Príklady:
Any numeric value may be used as statement number.
Hociktorá numerická hodnota sa môže použiť ako číslo príkazu.
The unit used to store data is called storage of memory.
Jednotka používaná na zapamätanie údajov sa volá pamäť.


Žiadne komentáre

Návrat na obsah