anglická výslovnosť - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte ako rodený angličan !
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Angličtina pre špecifické situácie anglická gramatika Slovak pronunciation Slovak verbs Slovak vocabulary Slovak nouns English for everyday life Slovenská literatúra priama metóda Druhy viet Predminulý priebehový čas anglická konverzácia English grammar Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Anglické frazálne slovesá Anglické zámená Slovak tenses Anglické frázové slovesá Spisovná slovenčina Slovak for foreigners anglická výslovnosť slohové útvary Business English Anglické slovesá Slovenská gramatika Motivácia anglické opozitá frázové slovesá Anglická gramatika prekladateľstvo gramatika Skúšky z jazyka Slovak slang Slovak word formation Metódy výučby reparát výučba, doučovanie English in use význam slov Slovak sentences english for travelling anglické skratky Slovenský jazyk Typy angličtiny Slovak dialogue obchodná angličtina angličtina Anglické frázy Vetná skladba anglické časy Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia Specialized English slovak for foreigners, time slovak for foreigners metódy výučby pomôcky k učeniu sa doučovanie Slovak grammar význam slov a ich použite slovenská literatúra rečnícky štýl vetná skladba prídavné mená Slovak conversation angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Súdny preklad slovenská gramatika Doučovanie maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Slovak questions pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko Gerundium Anglické prídavné mená angličtina pre lekárov verbs with prepositions teória literatúry učenie sa
Návrat na obsah