anglická výslovnosť - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte ako rodený angličan !
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba English for everyday life Slovak tenses význam slov a ich použite angličtina Anglické zámená Typy angličtiny gramatika slovak for foreigners, time priama metóda Anglické frázy slovenská literatúra Anglické slovesá slohové útvary Metódy výučby Business English Skúšky z jazyka Vetná skladba Slovenský jazyk Slovak cases Anglická gramatika učenie sa anglické skratky Anglické frazálne slovesá anglická gramatika Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod English in use Slovak dialogues Slovak conversation význam slov Specialized English metódy výučby Gerundium rečnícky štýl výučba, učenie sa, anketa doučovanie Doučovanie Medical Slovak maturita Anglické frázové slovesá Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta anglické opozitá Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Slovak dialogue verbs with prepositions Slovak questions slovak for foreigners Slovak for foreigners prídavné mená English grammar pohovor v angličtine angličtina pre lekárov slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie slovné spojenia frázové slovesá Slovak sentences Slovak grammar Druhy viet reparát anglické časy Slovak nouns metódy, vzdelávanie, Anglické prídavné mená obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia
Návrat na obsah