anglická výslovnosť - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte ako rodený angličan !
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita Slovak questions anglická konverzácia slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra Druhy viet prídavné mená Súdny preklad Slovak tenses anglické skratky metódy, vzdelávanie, Slovak conversation tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners doučovanie slovné spojenia anglické opozitá slohové útvary Slovenský jazyk Slovak nouns rečnícky štýl slovak for foreigners, time Anglické slovesá Metódy výučby Vetná skladba Typy angličtiny prekladateľstvo Jednoduchá veta Anglické frázy English for everyday life angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá anglická gramatika Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite Slovak sentences anglická výslovnosť reparát Medical Slovak slovenská literatúra výučba, doučovanie angličtina metódy výučby, jazyky gramatika obchodná angličtina angličtina pre obchod vetná skladba Slovak grammar English grammar učenie sa pohovor v angličtine slovenská gramatika Motivácia Gerundium priama metóda Business English Slovak vocabulary Nepravidelné stupňovanie Doučovanie english for travelling Anglické nepravidelné slovesá Slovenská gramatika Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues Anglické prídavné mená Slovak cases Specialized English Anglické zámená význam slov anglické časy teória literatúry Slovak for foreigners metódy výučby English in use Predminulý priebehový čas Slovak dialogue Skúšky z jazyka frázové slovesá
Návrat na obsah