Super prezentácia, žiadny problém ! - Ako na anglickú výslovnosť - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Super prezentácia, žiadny problém !

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prezentácia v angličtine ·
Ako urobiť perfektnú prezentáciu v angličtine?
 Vyhľadajte si kvalitné zdroje k danej téme, najlepšie knižné až potom internetové.
 Urobte si osnovu toho, čo chcete dať do prezentácie.
 Navrhnite si formát prezentácie, inak povedané akoby to vaša prezentácia z dizajnového
hľadiska vyzerať.
 Rozhodnite sa v akom programe urobíte prezentáciu, dobrá prezentácia sa dá urobiť
v powerpointe ale lepšia asi v prezi.com.
 Farebne si zlaďte vašu prezentáciu, najlepšie je použiť dve kontrastné farby, prípadne pridať
jednu doplnkovú.
 Vyberte si správnu veľkosť písmen, to znamená také aby to bolo vidieť aj keď budete
prezentáciu premietať aj z väčšej diaľky.
 Prezentácia by mala mať štruktúru, ktorou ľudí prevediete cez problém, ktorý im chcete
ukázať.
 Vašu prezentáciu by mal tvoriť na každom slajde nadpis a potom súčasti toho čo ste chceli
ľudom povedať podané heslovite.
 Vašu prezentáciu by ste mali vedieť naspamäť alebo aspoň by ste mali vedieť čo poslucháčom
chcete povedať vlastnými slovami.
 Keďže je to prezentácia v angličtine, tak dbajte o správnu výslovnosť a radšej tvorte
jednoduché vety ako zložité súvetia.
 Na začiatku prezentácie sa ľudom predstavte a povedzte im čo ich vlastne čaká.
 Na konci prezentácie zhrňte to čo prezentácia poslucháčom dala najlepšie vlastnými slovami.
 Na konci im dajte možnosť diskutovať o tom, čo ste im povedali.


Žiadne komentáre

Návrat na obsah