Čo viete o prekladoch ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo viete o prekladoch ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prekladateľstvo ·
Tags: prekladprekladateľstvo
Typy  prekladov

 
Viete aké typy prekladov existujú? V praxi sa môžete stretnúť s viacerými typmi a v tomto článku sa ich pokúsim charakterizovať. Pôjdeme po rade a niečo si vždy o nich povieme.


 
Všeobecný  preklad

 
V tomto preklade prekladateľ nájde viac menej slová, ktorá nájdeme v hovorovej reči daného jazyka a teda je do istej miery jednoduchý, pokiaľ sa v ňom nenájdu slovné spojenia, ktoré nie je až tak ľahké preložiť.

 
Odborný preklad

 
Ako už názov hovorí budú v ňom odborné výrazy a frázy, ktoré poznajú len ľudia daného odboru, teda ak by ste taký potrebovali, tak sa treba opýtať prekladateľa, či je v danej tematike doma a pozná všetky termíny a odborné názvy.

 
Neúradný preklad

 
Je preklad, ktorý nepotrebuje úradne overiť, sú to skôr veci, ktoré prekladateľ preloží bez pečiatky, pretože úrady ani ľudia na to pečiatku nepotrebujú, môže ísť o knihy, brožúry, návody, obchodné veci a podobne.

 
Úradný preklad

 
Prekladateľ vtedy prekladá dokumenty, ktoré potrebujú overenie, sú to rôzne zdravotné správy, vysvedčenia a osvedčenia, teda všetko čo je potrebné aj overiť, tento preklad robia len úradní prekladatelia.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak cases význam slov Gerundium Slovak questions priama metóda angličtina metódy výučby, jazyky anglická konverzácia maturita Jednoduchá veta Anglická gramatika Slovak slang prídavné mená english for travelling Anglické prídavné mená Slovak dialogues slohové útvary anglické skratky Slovenský jazyk Angličtina pre špecifické situácie frázové slovesá Slovak conversation Slovak verbs pohovor v angličtine Slovak dialogue reparát Slovak tenses Anglické slovesá angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny Slovak for foreigners obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko doučovanie English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners, time Slovak grammar Slovak sentences Doučovanie angličtina pre lekárov Anglické frázy Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl učenie sa anglicko - slovenská konverzácia anglické časy Angličtina pre každú situáciu metódy výučby Slovak word formation Slovenská gramatika gramatika Slovak vocabulary slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie teória literatúry verbs with prepositions Slovenská literatúra Skúšky z jazyka Medical Slovak anglická gramatika Metódy výučby výučba, doučovanie English grammar Vetná skladba Predminulý priebehový čas Motivácia slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, vetná skladba Súdny preklad slovenská gramatika Business English English in use Specialized English Druhy viet Spisovná slovenčina význam slov a ich použite Slovak nouns Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá anglické opozitá Anglické zámená prekladateľstvo slovné spojenia
Návrat na obsah