Čo viete o prekladoch ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo viete o prekladoch ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prekladateľstvo ·
Tags: prekladprekladateľstvo
Typy  prekladov

 
Viete aké typy prekladov existujú? V praxi sa môžete stretnúť s viacerými typmi a v tomto článku sa ich pokúsim charakterizovať. Pôjdeme po rade a niečo si vždy o nich povieme.


 
Všeobecný  preklad

 
V tomto preklade prekladateľ nájde viac menej slová, ktorá nájdeme v hovorovej reči daného jazyka a teda je do istej miery jednoduchý, pokiaľ sa v ňom nenájdu slovné spojenia, ktoré nie je až tak ľahké preložiť.

 
Odborný preklad

 
Ako už názov hovorí budú v ňom odborné výrazy a frázy, ktoré poznajú len ľudia daného odboru, teda ak by ste taký potrebovali, tak sa treba opýtať prekladateľa, či je v danej tematike doma a pozná všetky termíny a odborné názvy.

 
Neúradný preklad

 
Je preklad, ktorý nepotrebuje úradne overiť, sú to skôr veci, ktoré prekladateľ preloží bez pečiatky, pretože úrady ani ľudia na to pečiatku nepotrebujú, môže ísť o knihy, brožúry, návody, obchodné veci a podobne.

 
Úradný preklad

 
Prekladateľ vtedy prekladá dokumenty, ktoré potrebujú overenie, sú to rôzne zdravotné správy, vysvedčenia a osvedčenia, teda všetko čo je potrebné aj overiť, tento preklad robia len úradní prekladatelia.


Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry English grammar vetná skladba anglické skratky Metódy výučby Medical Slovak verbs with prepositions slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov maturita Vetná skladba prekladateľstvo Slovak questions Slovenská literatúra Slovenský jazyk Slovak for foreigners Slovak sentences anglické opozitá slovenská literatúra reparát metódy výučby Anglické prídavné mená Jednoduchá veta Slovak grammar rečnícky štýl význam slov a ich použite Specialized English Anglické frázy slovenská gramatika English in use Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod gramatika Slovak nouns anglické časy Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá Anglické zámená Slovak dialogue Slovak conversation Slovak cases english for travelling Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť Anglické slovesá metódy výučby, jazyky Anglická gramatika frázové slovesá Slovak dialogues pohovor v angličtine význam slov Súdny preklad anglická konverzácia English for everyday life slohové útvary učenie sa Typy angličtiny angličtina slovné spojenia Druhy viet obchodná angličtina Doučovanie výučba, doučovanie Business English slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika priama metóda slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá Slovak tenses prídavné mená
Návrat na obsah