reparát - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Prvá pomoc k reparátu
Filip Šuman -Burdej | 19/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické opozitá Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk obchodná angličtina Slovak dialogues Anglické frázové slovesá maturita Slovak questions Business English Slovak pronunciation Specialized English priama metóda Doučovanie slovenská literatúra pohovor v angličtine pomôcky k učeniu sa English in use Motivácia význam slov a ich použite Slovak for foreigners význam slov slovak for foreigners Typy angličtiny učenie sa metódy výučby, jazyky Slovak phrases Slovenská literatúra Súdny preklad vetná skladba Anglické prídavné mená slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby reparát slohové útvary anglická konverzácia gramatika angličtina pre obchod metódy výučby prekladateľstvo frázové slovesá Slovak vocabulary Anglické frazálne slovesá angličtina Spisovná slovenčina Skúšky z jazyka english for travelling Vetná skladba Slovak slang Slovak sentences Slovak verbs Anglické frázy Medical Slovak výučba, učenie sa, anketa teória literatúry anglická gramatika Predminulý priebehový čas English grammar metódy, vzdelávanie, anglické skratky výučba, doučovanie Angličtina pre špecifické situácie Druhy viet anglické časy Slovak nouns Obchodná angličtina prídavné mená English for everyday life angličtina pre lekárov Slovak tenses rečnícky štýl verbs with prepositions Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie Slovenská gramatika doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta slovné spojenia Slovak grammar Anglické slovesá slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak cases Slovak dialogue Gerundium Anglické nepravidelné slovesá Slovak word formation Anglické zámená
Návrat na obsah