reparát - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Prvá pomoc k reparátu
Filip Šuman -Burdej | 19/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak verbs Slovak tenses anglická konverzácia Slovenská gramatika Rody v angličtine metódy výučby Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk Anglické slovesá priama metóda Jednoduchá veta slovak for foreigners, time reparát angličtina doučovanie frázové slovesá anglická gramatika rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary English for everyday life Slovak dialogue English in use Slovak vocabulary angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Medical Slovak Anglické frázové slovesá Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko Slovak word formation Slovak conversation Druhy viet Obchodná angličtina gramatika pohovor v angličtine anglické skratky verbs with prepositions význam slov Metódy výučby Slovak questions Anglická gramatika Anglické prídavné mená slovenská literatúra Slovak sentences anglické časy anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba Slovak phrases Business English prekladateľstvo slovenská gramatika Slovak cases Doučovanie Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie Spisovná slovenčina Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Angličtina pre špecifické situácie obchodná angličtina Motivácia Slovak nouns anglická výslovnosť maturita Slovak dialogues slovné spojenia Slovak slang prídavné mená Skúšky z jazyka výučba, doučovanie význam slov a ich použite angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, Slovak pronunciation Anglické frázy anglické opozitá slovak for foreigners english for travelling Gerundium Angličtina pre každú situáciu pomôcky k učeniu sa Anglické frazálne slovesá vetná skladba Slovenský jazyk Specialized English teória literatúry výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny Slovenská literatúra English grammar učenie sa
Návrat na obsah