reparát - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Prvá pomoc k reparátu
Filip Šuman -Burdej | 19/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť English in use Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá Metódy výučby rečnícky štýl Súdny preklad metódy výučby, jazyky Medical Slovak Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko maturita reparát Slovak sentences Slovak cases Anglické prídavné mená slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Slovenská gramatika priama metóda gramatika učenie sa angličtina Slovak dialogues Anglická gramatika Slovak dialogue Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy anglické časy frázové slovesá Skúšky z jazyka Slovak for foreigners význam slov a ich použite slovak for foreigners Anglické slovesá anglická gramatika vetná skladba Slovak nouns Typy angličtiny Druhy viet anglická konverzácia Slovak conversation Slovak tenses Slovenská literatúra English for everyday life Slovak grammar výučba, doučovanie Anglické zámená slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Doučovanie metódy výučby anglické opozitá teória literatúry English grammar tipy ako sa učiť jazyk Slovak vocabulary english for travelling Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary angličtina pre obchod doučovanie angličtina pre lekárov Slovak questions význam slov verbs with prepositions prídavné mená Business English Gerundium anglické skratky slovak for foreigners, time prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu Specialized English obchodná angličtina Predminulý priebehový čas Motivácia
Návrat na obsah