10/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete správne časovať slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2019
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite English grammar slovenská literatúra slovné spojenia English for everyday life Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy Anglické zámená angličtina slohové útvary prekladateľstvo Slovak grammar English in use Slovenský jazyk pohovor v angličtine maturita Slovak conversation Jednoduchá veta anglická gramatika anglická výslovnosť Slovak sentences anglické opozitá Specialized English priama metóda anglické časy Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá gramatika metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners výučba, doučovanie reparát Anglické prídavné mená Slovenská literatúra anglické skratky Doučovanie Anglické slovesá metódy výučby Súdny preklad angličtina pre obchod english for travelling Medical Slovak Metódy výučby Slovak dialogue Skúšky z jazyka anglická konverzácia slovak for foreigners Slovak vocabulary Gerundium tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Business English Typy angličtiny obchodná angličtina Vetná skladba slovak for foreigners, time teória literatúry rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská gramatika Anglické frázové slovesá slovenská gramatika Slovak tenses angličtina pre lekárov prídavné mená Anglická gramatika učenie sa Predminulý priebehový čas doučovanie význam slov frázové slovesá Druhy viet slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues Slovak questions verbs with prepositions
Návrat na obsah