10/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete správne časovať slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2019
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod Gerundium slovak for foreigners slovné spojenia priama metóda obchodná angličtina Anglické zámená Doučovanie Slovak conversation Slovak cases maturita anglická konverzácia Slovak dialogue slovenská literatúra Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra Typy angličtiny slovak for foreigners, time metódy výučby Vetná skladba Motivácia anglická výslovnosť verbs with prepositions Anglické frázové slovesá Slovak vocabulary Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas anglické skratky výučba, doučovanie anglické časy slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners význam slov doučovanie Slovak word formation gramatika metódy výučby, jazyky Slovak nouns Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine english for travelling English grammar angličtina pre lekárov Druhy viet Slovak dialogues vetná skladba Anglické prídavné mená učenie sa význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad Anglické frazálne slovesá Business English Slovak sentences Anglické frázy reparát Specialized English Skúšky z jazyka Anglické slovesá tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo Slovak questions výučba, učenie sa, anketa rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, slohové útvary anglická gramatika Slovenská gramatika Slovak tenses teória literatúry angličtina frázové slovesá English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Anglická gramatika English in use Slovenský jazyk anglické opozitá prídavné mená
Návrat na obsah