11/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation reparát metódy výučby, jazyky Gerundium priama metóda Slovenská literatúra Slovak nouns slovak for foreigners, time Anglické slovesá verbs with prepositions maturita anglické opozitá English for everyday life Slovak grammar výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk doučovanie Slovak dialogues výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť Slovenská gramatika Anglické prídavné mená Druhy viet Doučovanie angličtina pre lekárov Súdny preklad English grammar význam slov metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions obchodná angličtina slovenská literatúra Business English anglické skratky Slovenský jazyk frázové slovesá Slovak sentences slovak for foreigners Anglické zámená angličtina pre obchod anglická gramatika prídavné mená Anglické frázové slovesá English in use slovné spojenia slovenská gramatika Motivácia anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry učenie sa Slovak for foreigners english for travelling Medical Slovak vetná skladba Slovak dialogue Typy angličtiny Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo slohové útvary Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Specialized English rečnícky štýl Jednoduchá veta Slovak vocabulary metódy výučby anglické časy anglická konverzácia Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak cases Anglická gramatika pohovor v angličtine gramatika Vetná skladba Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie angličtina Anglické frázy
Návrat na obsah