11/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite English in use metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners reparát výučba, doučovanie Slovak slang Slovenský jazyk Doučovanie Medical Slovak slovné spojenia gramatika Slovak word formation prídavné mená Anglické slovesá angličtina Slovak sentences Angličtina pre špecifické situácie anglické časy Metódy výučby Druhy viet verbs with prepositions slovenská gramatika English grammar tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre lekárov slohové útvary Anglická gramatika Súdny preklad Specialized English maturita Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá Gerundium slovak for foreigners frázové slovesá Slovak cases Anglické frázy Typy angličtiny angličtina pre obchod anglická konverzácia Anglické zámená Slovak pronunciation Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra English for everyday life Slovak dialogues Slovenská gramatika Business English Slovak tenses slovak for foreigners, time vetná skladba Slovak conversation Slovak grammar anglické opozitá Vetná skladba význam slov Skúšky z jazyka učenie sa doučovanie obchodná angličtina metódy výučby Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie Slovak questions Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine Slovak vocabulary Slovak dialogue english for travelling Spisovná slovenčina pomôcky k učeniu sa Slovak verbs Motivácia prekladateľstvo výučba, učenie sa, anketa teória literatúry anglické skratky anglická gramatika rečnícky štýl Slovak nouns anglická výslovnosť
Návrat na obsah