angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôvody ľudí učiť sa angličtinu.
Filip Šuman -Burdej | 9/4/2020
Telefonujte v angličtine !
Filip Šuman -Burdej | 8/10/2018
Ako správne písať anglický list?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Viete stupňovať anglické prídavné mená?
Filip Šuman -Burdej | 3/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time Slovak conversation Slovak grammar Anglické slovesá anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky anglické opozitá Anglické zámená Medical Slovak gramatika English for everyday life Slovak for foreigners Obchodná angličtina prekladateľstvo Slovak negation Typy angličtiny English in use Specialized English english for travelling priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak slang rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues angličtina pre lekárov angličtina Business English Slovak sentences Jednoduchá veta Metódy výučby Predminulý priebehový čas Anglická gramatika anglické skratky Gerundium Nepravidelné stupňovanie význam slov Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá pomôcky k učeniu sa slovenská literatúra Slovak tenses maturita Slovak nouns pohovor v angličtine Rody v angličtine Slovak phrases teória literatúry Slovak questions učenie sa metódy výučby slohové útvary slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Slovak verbs frázové slovesá Anglické prídavné mená Spisovná slovenčina význam slov a ich použite Slovak dialogue verbs with prepositions Slovenský jazyk slovné spojenia Slovak word formation Slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad Anglické frázy Angličtina pre špecifické situácie slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk Slovak pronunciation Slovenská literatúra Slovak vocabulary English grammar Motivácia metódy, vzdelávanie, Slovak cases anglická konverzácia doučovanie angličtina pre obchod prídavné mená anglické časy výučba, doučovanie Vetná skladba anglická gramatika slovenská gramatika reparát Skúšky z jazyka obchodná angličtina Doučovanie vetná skladba Druhy viet
Návrat na obsah