angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Telefonujte v angličtine !
Filip Šuman -Burdej | 8/10/2018
Ako správne písať anglický list?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Viete stupňovať anglické prídavné mená?
Filip Šuman -Burdej | 3/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov Slovak conversation anglické opozitá Druhy viet Súdny preklad význam slov Slovak cases pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas Slovak nouns Anglické prídavné mená Slovak tenses Metódy výučby význam slov a ich použite Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky slovné spojenia anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie doučovanie anglická gramatika Slovak word formation Slovak vocabulary angličtina rečnícky štýl slovak for foreigners, time Typy angličtiny anglické skratky Motivácia angličtina pre obchod English grammar výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra vetná skladba slohové útvary Slovak sentences Doučovanie učenie sa priama metóda anglicko - slovenská konverzácia gramatika obchodná angličtina slovenská literatúra English in use English for everyday life frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues maturita Medical Slovak prekladateľstvo english for travelling anglická konverzácia Anglické slovesá metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners Skúšky z jazyka Specialized English Anglické frázy Vetná skladba Slovak questions verbs with prepositions Gerundium metódy výučby Anglické frazálne slovesá Slovak grammar Angličtina pre každú situáciu výučba, doučovanie Slovenský jazyk reparát anglické časy Anglické frázové slovesá Business English Anglické zámená teória literatúry Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika Slovenská gramatika prídavné mená
Návrat na obsah