angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Telefonujte v angličtine !
Filip Šuman -Burdej | 8/10/2018
Ako správne písať anglický list?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Viete stupňovať anglické prídavné mená?
Filip Šuman -Burdej | 3/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra pohovor v angličtine anglické skratky rečnícky štýl obchodná angličtina prekladateľstvo Slovak sentences angličtina pre lekárov anglická výslovnosť Anglické prídavné mená prídavné mená Druhy viet výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives frázové slovesá teória literatúry Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka maturita slovné spojenia Medical Slovak verbs with prepositions doučovanie English for everyday life Slovak dialogues význam slov a ich použite reparát tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika Slovak grammar Specialized English výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Slovak nouns slohové útvary Slovak cases Vetná skladba vetná skladba anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta gramatika Anglické frázy Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Súdny preklad Gerundium Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod metódy výučby Angličtina pre každú situáciu význam slov priama metóda slovenská literatúra Slovak conversation Anglické slovesá Anglická gramatika anglické opozitá Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená Slovak questions english for travelling Slovak dialogue slovak for foreigners angličtina Slovenský jazyk anglické časy Doučovanie učenie sa Slovak tenses English in use slovak for foreigners, time English grammar
Návrat na obsah