angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôvody ľudí učiť sa angličtinu.
Filip Šuman -Burdej | 9/4/2020
Telefonujte v angličtine !
Filip Šuman -Burdej | 8/10/2018
Ako správne písať anglický list?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Viete stupňovať anglické prídavné mená?
Filip Šuman -Burdej | 3/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá Slovak questions prekladateľstvo vetná skladba doučovanie pomôcky k učeniu sa Slovenská gramatika angličtina pre obchod význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns slovak for foreigners prídavné mená angličtina Anglické prídavné mená rečnícky štýl Slovak sentences Slovak phrases English in use Medical Slovak frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu slohové útvary Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika gramatika Anglické frázy anglická konverzácia Anglické slovesá Anglická gramatika english for travelling Slovak pronunciation Slovak conversation maturita anglické skratky Slovak dialogue anglické opozitá metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners pohovor v angličtine slovenská literatúra English grammar Slovenská literatúra teória literatúry anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak slang Slovak tenses English for everyday life priama metóda učenie sa angličtina pre lekárov Obchodná angličtina Slovak grammar Slovak verbs Vetná skladba Anglické frázové slovesá obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Gerundium význam slov slovné spojenia Skúšky z jazyka anglická gramatika Doučovanie Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time Slovak dialogues Slovenský jazyk Anglické zámená Súdny preklad metódy, vzdelávanie, Specialized English Slovak word formation Slovak cases Angličtina pre špecifické situácie Business English Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions reparát výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie metódy výučby Metódy výučby anglická výslovnosť Jednoduchá veta Druhy viet Spisovná slovenčina Motivácia Slovak vocabulary
Návrat na obsah