angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Telefonujte v angličtine !
Filip Šuman -Burdej | 8/10/2018
Ako správne písať anglický list?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Viete stupňovať anglické prídavné mená?
Filip Šuman -Burdej | 3/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English angličtina pre obchod učenie sa vetná skladba Slovak questions anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, anglické opozitá slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners Slovak for foreigners Gerundium Slovak dialogues anglické skratky výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Slovak sentences anglické časy Anglické frázové slovesá metódy výučby Typy angličtiny English grammar doučovanie metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina význam slov a ich použite Slovak nouns Druhy viet slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra prídavné mená Anglické frázy anglická výslovnosť maturita angličtina pre lekárov Medical Slovak slovak for foreigners, time Business English Súdny preklad anglická gramatika Metódy výučby Doučovanie Slovak dialogue prekladateľstvo Slovenská literatúra výučba, doučovanie angličtina reparát tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie English for everyday life Slovak tenses Jednoduchá veta Vetná skladba verbs with prepositions pohovor v angličtine Anglická gramatika význam slov anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary rečnícky štýl Skúšky z jazyka Slovak conversation frázové slovesá Slovenský jazyk Slovak cases Slovak grammar gramatika priama metóda English in use slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená english for travelling Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah