Doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôležité kritériá pri výbere učiteľa
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia Skúšky z jazyka gramatika Doučovanie Slovak grammar Typy angličtiny Slovak nouns doučovanie slovenské nárečia, slovensko Specialized English angličtina pre lekárov obchodná angličtina Anglické prídavné mená prídavné mená vetná skladba angličtina metódy výučby Slovak for foreigners Slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Anglické frázové slovesá Slovak dialogue rečnícky štýl význam slov a ich použite Slovak conversation Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogues Druhy viet Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia Motivácia tipy ako sa učiť jazyk english for travelling Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar Slovak cases maturita prekladateľstvo Anglické frázy priama metóda teória literatúry anglické skratky reparát slovak for foreigners, time frázové slovesá pohovor v angličtine anglické opozitá English for everyday life slohové útvary Gerundium anglická gramatika Anglická gramatika Metódy výučby výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra anglické časy Vetná skladba význam slov anglická výslovnosť English in use Slovak vocabulary Anglické slovesá Predminulý priebehový čas slovenská gramatika Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie Business English verbs with prepositions učenie sa metódy výučby, jazyky slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Slovak sentences anglická konverzácia Slovak tenses Slovenská literatúra angličtina pre obchod
Návrat na obsah