Doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôležité kritériá pri výbere učiteľa
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť rečnícky štýl English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika verbs with prepositions gramatika Specialized English anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar metódy výučby Slovak cases frázové slovesá Slovak for foreigners prídavné mená Slovak dialogue Slovak nouns Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa slohové útvary význam slov vetná skladba Slovenský jazyk význam slov a ich použite Doučovanie Slovak questions Druhy viet Slovenská literatúra Slovak dialogues Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners angličtina slovenská gramatika english for travelling Skúšky z jazyka Typy angličtiny anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses Medical Slovak Gerundium Business English Anglické slovesá slovak for foreigners, time reparát Predminulý priebehový čas slovné spojenia obchodná angličtina anglické opozitá Súdny preklad Jednoduchá veta maturita Anglické frázy výučba, doučovanie Anglické prídavné mená Metódy výučby metódy, vzdelávanie, teória literatúry prekladateľstvo metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba angličtina pre lekárov English in use Slovak conversation doučovanie Anglická gramatika anglické časy English for everyday life pohovor v angličtine slovenská literatúra učenie sa priama metóda Anglické frázové slovesá Anglické zámená
Návrat na obsah