Doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôležité kritériá pri výbere učiteľa
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation metódy výučby Specialized English Druhy viet význam slov anglická výslovnosť anglická gramatika Slovak conversation anglické opozitá slovenská gramatika Anglické prídavné mená Obchodná angličtina Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia reparát Motivácia Slovak nouns gramatika Slovenská literatúra English for everyday life Anglické frazálne slovesá anglické skratky slohové útvary Slovak negation slovenské nárečia, slovensko Slovak vocabulary vetná skladba angličtina anglická konverzácia Gerundium english for travelling Slovak cases angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie pomôcky k učeniu sa Metódy výučby doučovanie Anglické frázové slovesá maturita Slovenský jazyk frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo Slovak slang prídavné mená Angličtina pre špecifické situácie Anglické slovesá Spisovná slovenčina Predminulý priebehový čas učenie sa Slovak sentences Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad Slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine Slovak pronunciation Nepravidelné stupňovanie teória literatúry Anglické zámená English in use Slovak phrases Rody v angličtine verbs with prepositions Slovak verbs Medical Slovak Jednoduchá veta Slovak grammar metódy výučby, jazyky obchodná angličtina slovné spojenia rečnícky štýl priama metóda Typy angličtiny Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time Anglické frázy English grammar slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá anglické časy Anglická gramatika Business English význam slov a ich použite Slovak dialogues Slovak for foreigners Slovak questions slovak for foreigners angličtina pre obchod Doučovanie Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah