Doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôležité kritériá pri výbere učiteľa
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues anglická výslovnosť angličtina pre lekárov Slovak questions Predminulý priebehový čas Skúšky z jazyka frázové slovesá pohovor v angličtine Slovak pronunciation Motivácia Business English English in use Gerundium Slovak sentences angličtina pre obchod Spisovná slovenčina anglické časy slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue vetná skladba pomôcky k učeniu sa Specialized English význam slov anglická konverzácia anglická gramatika slovenská gramatika Obchodná angličtina Slovak word formation Anglická gramatika slohové útvary Slovak vocabulary Slovak phrases metódy výučby, jazyky slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners, time Slovak nouns Slovak verbs Anglické slovesá english for travelling Angličtina pre špecifické situácie Jednoduchá veta Anglické frázy rečnícky štýl Medical Slovak význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu angličtina Slovak tenses prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko Slovenská gramatika Anglické frázové slovesá Súdny preklad priama metóda doučovanie výučba, doučovanie Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Anglické prídavné mená English for everyday life obchodná angličtina Slovak slang reparát teória literatúry tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation Slovak grammar Anglické zámená gramatika Slovenský jazyk anglické opozitá anglické skratky Typy angličtiny učenie sa Doučovanie Metódy výučby English grammar Vetná skladba maturita prídavné mená Slovenská literatúra metódy výučby Anglické frazálne slovesá Slovak cases Slovak for foreigners slovak for foreigners
Návrat na obsah