Doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôležité kritériá pri výbere učiteľa
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť Slovenský jazyk Doučovanie slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions Anglické frázové slovesá Medical Slovak metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine Druhy viet frázové slovesá Slovenská literatúra Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas teória literatúry anglická konverzácia slohové útvary anglická gramatika význam slov anglicko - slovenská konverzácia priama metóda výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, anglické časy English grammar Slovak cases Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia prídavné mená Vetná skladba maturita Slovak nouns doučovanie Anglická gramatika reparát Slovak sentences English in use Specialized English rečnícky štýl Slovak conversation Gerundium Slovak grammar angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika metódy výučby Súdny preklad slovenská literatúra význam slov a ich použite prekladateľstvo Anglické frázy slovak for foreigners, time vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak questions slovak for foreigners obchodná angličtina gramatika tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá učenie sa Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny Skúšky z jazyka english for travelling Slovak tenses angličtina English for everyday life Anglické zámená angličtina pre obchod anglické opozitá Business English
Návrat na obsah