09/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Všetko o prídavných menám
Filip Šuman -Burdej | 30/9/2019
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa Metódy výučby Typy angličtiny anglická konverzácia Súdny preklad Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra Anglické slovesá Jednoduchá veta Slovak for foreigners angličtina pre obchod English grammar slovak for foreigners, time anglické opozitá Slovak sentences vetná skladba anglické skratky doučovanie Slovak vocabulary Vetná skladba Slovenský jazyk Anglické zámená Slovak questions Anglické frazálne slovesá slohové útvary English in use teória literatúry Medical Slovak angličtina slovenská literatúra prídavné mená prekladateľstvo Business English význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu reparát výučba, doučovanie gramatika Predminulý priebehový čas frázové slovesá Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses English for everyday life obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Slovak dialogue Slovak grammar Doučovanie metódy výučby Slovak conversation Slovak cases slovenská gramatika maturita priama metóda english for travelling Slovak nouns Specialized English Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie Gerundium verbs with prepositions metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, anglické časy slovné spojenia rečnícky štýl slovak for foreigners Skúšky z jazyka Slovak dialogues Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť angličtina pre lekárov Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá význam slov pohovor v angličtine anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia
Návrat na obsah