06/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa English for everyday life Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra Slovak for foreigners slohové útvary Specialized English Slovak grammar metódy, vzdelávanie, Metódy výučby význam slov teória literatúry anglické skratky gramatika verbs with prepositions anglická výslovnosť English in use slovak for foreigners Gerundium význam slov a ich použite Slovak nouns metódy výučby, jazyky English grammar pohovor v angličtine slovenská gramatika anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad Anglická gramatika Slovak dialogue Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko prídavné mená výučba, doučovanie anglické časy rečnícky štýl Slovak sentences anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk reparát obchodná angličtina frázové slovesá Typy angličtiny priama metóda metódy výučby Jednoduchá veta Anglické zámená english for travelling Angličtina pre každú situáciu Druhy viet Skúšky z jazyka Slovak questions anglická gramatika Slovak tenses angličtina Slovak dialogues slovak for foreigners, time maturita Slovak cases slovné spojenia Business English Anglické frázy doučovanie vetná skladba Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra Doučovanie Slovak conversation prekladateľstvo angličtina pre lekárov
Návrat na obsah