06/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra Slovak for foreigners angličtina pre obchod Slovenský jazyk anglické opozitá verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy anglická gramatika Business English Slovak dialogues Specialized English metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka pohovor v angličtine anglická konverzácia reparát anglická výslovnosť english for travelling Slovak grammar Slovak cases učenie sa maturita Metódy výučby prekladateľstvo English in use Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá Medical Slovak slovenské nárečia, slovensko teória literatúry angličtina slovak for foreigners Vetná skladba doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad anglické skratky slovak for foreigners, time slovné spojenia Slovak dialogue rečnícky štýl význam slov Typy angličtiny Jednoduchá veta priama metóda Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Slovak tenses Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie prídavné mená Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba angličtina pre lekárov gramatika metódy výučby, jazyky metódy výučby výučba, učenie sa, anketa Druhy viet výučba, doučovanie Slovak nouns English grammar slovenská literatúra Slovak questions Anglické prídavné mená frázové slovesá Anglické zámená English for everyday life slovenská gramatika Slovak sentences obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia anglické časy slohové útvary Anglická gramatika
Návrat na obsah