06/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika anglická konverzácia angličtina pre obchod English in use Slovak dialogue anglická výslovnosť Anglické slovesá English for everyday life vetná skladba english for travelling Motivácia výučba, doučovanie Slovak vocabulary prekladateľstvo obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby Medical Slovak maturita doučovanie Gerundium Slovak tenses význam slov Slovak pronunciation metódy, vzdelávanie, anglické časy Slovak verbs metódy výučby Anglické zámená angličtina Anglické frazálne slovesá Slovak sentences Slovak word formation Anglické frázy Slovak cases Slovenská literatúra Slovak dialogues angličtina pre lekárov Slovenská gramatika anglická gramatika Slovak for foreigners Vetná skladba metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu Slovak slang Slovak questions slovak for foreigners učenie sa pomôcky k učeniu sa verbs with prepositions význam slov a ich použite gramatika teória literatúry Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time pohovor v angličtine Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary Slovak conversation English grammar Business English Súdny preklad prídavné mená Specialized English výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá priama metóda slovné spojenia Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Spisovná slovenčina Predminulý priebehový čas Slovak grammar Slovak nouns Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie anglické skratky Druhy viet slovenská literatúra slovenská gramatika rečnícky štýl reparát tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk anglické opozitá Skúšky z jazyka Doučovanie
Návrat na obsah