05/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Anglické prídavné mená a príslovky - stupňovanie
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2019
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky Metódy výučby Anglické zámená vetná skladba Druhy viet Specialized English angličtina pre lekárov Slovak for foreigners pohovor v angličtine Slovenská literatúra Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions Slovak tenses slovné spojenia anglické časy Slovak conversation prekladateľstvo angličtina Vetná skladba slovenská gramatika anglické opozitá English in use teória literatúry výučba, doučovanie prídavné mená slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie doučovanie Súdny preklad reparát english for travelling tipy ako sa učiť jazyk maturita Anglická gramatika Medical Slovak význam slov gramatika význam slov a ich použite učenie sa výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu metódy výučby Slovak cases slovenské nárečia, slovensko priama metóda Slovak nouns Slovak sentences angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk English grammar anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázy anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives frázové slovesá metódy výučby, jazyky Slovenská gramatika slovak for foreigners, time Skúšky z jazyka rečnícky štýl Anglické slovesá slohové útvary Slovak vocabulary Anglické frázové slovesá Slovak grammar Business English obchodná angličtina slovak for foreigners anglická výslovnosť anglická gramatika Slovak questions Slovak dialogues Anglické prídavné mená Doučovanie English for everyday life Gerundium Typy angličtiny
Návrat na obsah