05/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Anglické prídavné mená a príslovky - stupňovanie
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2019
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia reparát slovenská literatúra Medical Slovak slohové útvary Angličtina pre každú situáciu Specialized English Slovenská gramatika Anglické frázové slovesá anglické opozitá Slovak questions anglické skratky Slovak grammar význam slov vetná skladba doučovanie Predminulý priebehový čas Gerundium Slovak tenses english for travelling English grammar Druhy viet slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená Anglické slovesá Slovak conversation rečnícky štýl Anglické zámená Business English Slovak cases prekladateľstvo Slovak dialogues priama metóda metódy výučby pomôcky k učeniu sa Slovak slang Slovak nouns slovné spojenia Skúšky z jazyka verbs with prepositions Slovenská literatúra výučba, doučovanie slovenská gramatika angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, učenie sa Obchodná angličtina Motivácia Slovak dialogue maturita Jednoduchá veta Slovak sentences slovak for foreigners Slovak word formation Metódy výučby prídavné mená Slovak verbs tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky Slovak pronunciation anglické časy Anglické frázy Slovak phrases Vetná skladba anglická gramatika anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad Typy angličtiny teória literatúry slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners English for everyday life Slovak vocabulary Doučovanie frázové slovesá Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá Angličtina pre špecifické situácie Spisovná slovenčina význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives obchodná angličtina angličtina anglická výslovnosť English in use gramatika angličtina pre obchod
Návrat na obsah