05/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Anglické prídavné mená a príslovky - stupňovanie
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2019
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky English grammar Slovenská literatúra Typy angličtiny english for travelling metódy výučby Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues Slovak tenses význam slov a ich použite Slovak questions Slovenský jazyk výučba, doučovanie rečnícky štýl anglická konverzácia teória literatúry reparát Slovak grammar Specialized English pohovor v angličtine učenie sa anglické časy vetná skladba prídavné mená angličtina pre obchod Slovak sentences Predminulý priebehový čas English for everyday life Jednoduchá veta slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita slohové útvary anglické opozitá slovak for foreigners, time priama metóda anglická výslovnosť Slovak nouns význam slov metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions prekladateľstvo Slovak dialogue Slovak for foreigners obchodná angličtina angličtina doučovanie tipy ako sa učiť jazyk gramatika Vetná skladba Gerundium Angličtina pre každú situáciu Slovak cases Business English Súdny preklad Druhy viet anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak frázové slovesá Doučovanie slovné spojenia Anglické frázy slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby Skúšky z jazyka Anglické zámená Anglické frázové slovesá anglická gramatika Slovak conversation English in use slovak for foreigners
Návrat na obsah