maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Anglické slovesá Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Specialized English slovenské nárečia, slovensko Druhy viet Súdny preklad English in use Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky doučovanie pohovor v angličtine rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá English for everyday life prekladateľstvo anglická výslovnosť slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina English grammar anglická konverzácia význam slov Slovak for foreigners Jednoduchá veta význam slov a ich použite slovak for foreigners prídavné mená Slovak nouns Anglická gramatika Anglické frázy anglická gramatika Gerundium Vetná skladba slovak for foreigners, time gramatika výučba, doučovanie priama metóda Motivácia Slovak cases teória literatúry učenie sa Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Slovenská gramatika Slovak vocabulary tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá Slovak questions Anglické prídavné mená Metódy výučby Slovak dialogues slovné spojenia Anglické zámená anglické skratky maturita slohové útvary english for travelling angličtina Slovak sentences angličtina pre lekárov anglické časy anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Slovak conversation Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak slovenská gramatika reparát Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá vetná skladba anglické opozitá verbs with prepositions angličtina pre obchod Business English Slovak dialogue Skúšky z jazyka metódy výučby Doučovanie
Návrat na obsah