maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns Slovak tenses Slovak cases teória literatúry slovak for foreigners, time Doučovanie Slovak for foreigners Slovenská gramatika Slovak grammar Slovak conversation Anglická gramatika anglické opozitá english for travelling Slovak pronunciation Anglické frazálne slovesá angličtina Slovak slang prekladateľstvo pohovor v angličtine Motivácia Slovak sentences frázové slovesá Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas Slovak word formation Slovak questions slovak for foreigners slovenská gramatika Slovenská literatúra Gerundium prídavné mená Anglické frázy Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu English in use slovenské nárečia, slovensko slohové útvary Spisovná slovenčina English grammar anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad English for everyday life Metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie Anglické slovesá priama metóda Anglické frázové slovesá obchodná angličtina vetná skladba Vetná skladba metódy výučby maturita Slovak vocabulary Specialized English Slovenský jazyk slovenská literatúra angličtina pre obchod rečnícky štýl Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk reparát Slovak verbs verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak Slovak dialogue anglické časy učenie sa pomôcky k učeniu sa Typy angličtiny angličtina pre lekárov Druhy viet Jednoduchá veta doučovanie metódy, vzdelávanie, gramatika anglická konverzácia Business English výučba, doučovanie význam slov metódy výučby, jazyky anglická gramatika anglické skratky význam slov a ich použite Slovak dialogues slovné spojenia
Návrat na obsah