maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina teória literatúry gramatika slohové útvary Slovak sentences anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá frázové slovesá Specialized English English for everyday life metódy, vzdelávanie, učenie sa Anglické prídavné mená Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet Anglická gramatika Slovak dialogue význam slov Metódy výučby Anglické slovesá Business English Typy angličtiny priama metóda Doučovanie Slovenská literatúra Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa maturita verbs with prepositions Slovak nouns metódy výučby, jazyky slovak for foreigners rečnícky štýl Slovak grammar slovenská literatúra význam slov a ich použite Slovak cases Anglické frázy angličtina Slovak dialogues angličtina pre lekárov slovak for foreigners, time slovné spojenia angličtina pre obchod prekladateľstvo Slovak conversation reparát prídavné mená slovenské nárečia, slovensko vetná skladba Anglické frázové slovesá anglická gramatika Predminulý priebehový čas metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta pohovor v angličtine Slovak for foreigners slovenská gramatika anglická konverzácia doučovanie Medical Slovak English in use Nepravidelné stupňovanie anglické časy Angličtina pre každú situáciu anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses výučba, doučovanie Súdny preklad Slovenský jazyk English grammar Slovak questions anglická výslovnosť english for travelling Vetná skladba
Návrat na obsah