maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie vetná skladba Skúšky z jazyka maturita obchodná angličtina Slovak tenses prídavné mená English for everyday life anglická výslovnosť slovné spojenia Vetná skladba Slovak grammar slovenská gramatika Anglické frázové slovesá anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation pohovor v angličtine Slovak questions priama metóda Slovenský jazyk Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika slohové útvary english for travelling výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky gramatika doučovanie Doučovanie Metódy výučby učenie sa Anglické frázy Slovak sentences Typy angličtiny frázové slovesá Druhy viet slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie Jednoduchá veta význam slov a ich použite Business English význam slov prekladateľstvo English grammar anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas English in use Specialized English slovak for foreigners, time teória literatúry Slovak for foreigners verbs with prepositions Medical Slovak Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy angličtina reparát Gerundium Slovak nouns angličtina pre lekárov anglické skratky Anglické zámená slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá metódy výučby Anglická gramatika rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá Slovak cases Slovak dialogue
Návrat na obsah