maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá angličtina pohovor v angličtine Slovak word formation Rody v angličtine priama metóda Slovak verbs Medical Slovak slovak for foreigners Slovak negation Obchodná angličtina Slovenská literatúra výučba, doučovanie Slovak nouns obchodná angličtina prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko english for travelling Predminulý priebehový čas anglické časy Slovak sentences slovak for foreigners, time gramatika teória literatúry Skúšky z jazyka učenie sa Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia Slovak pronunciation tipy ako sa učiť jazyk Business English Slovak slang angličtina pre lekárov verbs with prepositions Doučovanie English in use Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba Slovak tenses Anglické frázové slovesá maturita Typy angličtiny Motivácia frázové slovesá význam slov a ich použite Anglické zámená Slovak dialogue English grammar Slovak cases Gerundium Druhy viet anglická konverzácia Slovak vocabulary doučovanie Angličtina pre každú situáciu Slovak phrases Anglické slovesá anglické opozitá metódy výučby, jazyky prídavné mená reparát Specialized English význam slov English for everyday life Slovak for foreigners anglické skratky metódy výučby Metódy výučby slohové útvary Anglické frázy Slovenská gramatika Slovak questions slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa Súdny preklad Spisovná slovenčina Anglická gramatika slovné spojenia anglická gramatika Anglické prídavné mená Jednoduchá veta angličtina pre obchod vetná skladba Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl Slovak grammar Slovak dialogues
Návrat na obsah