doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine Skúšky z jazyka Anglická gramatika Slovak sentences Slovak dialogues Jednoduchá veta gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá priama metóda slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu angličtina Anglické frázy Slovak questions Typy angličtiny doučovanie anglická gramatika metódy, vzdelávanie, teória literatúry Business English English for everyday life Specialized English výučba, doučovanie učenie sa Súdny preklad Vetná skladba Slovak grammar maturita anglická výslovnosť slovenská gramatika Medical Slovak Gerundium slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba reparát slovné spojenia Doučovanie metódy výučby verbs with prepositions slovenská literatúra metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod Metódy výučby Slovak for foreigners Slovak tenses Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary Anglické zámená English grammar angličtina pre lekárov English in use Anglické prídavné mená význam slov význam slov a ich použite frázové slovesá anglická konverzácia Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia english for travelling anglické časy Druhy viet prekladateľstvo obchodná angličtina Slovak cases slovak for foreigners anglické skratky Anglické slovesá Slovenská literatúra Slovak dialogue Slovenský jazyk prídavné mená anglické opozitá Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah