doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions výučba, doučovanie Slovak phrases Slovak verbs pohovor v angličtine význam slov Slovak dialogue Slovak nouns slovenská gramatika anglická gramatika angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka Gerundium Nepravidelné stupňovanie english for travelling Slovak conversation Slovak grammar Slovenská literatúra anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá prekladateľstvo doučovanie slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá Medical Slovak Specialized English Slovak word formation Druhy viet Súdny preklad anglické skratky Slovak vocabulary metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas English in use English for everyday life slovné spojenia Slovenský jazyk vetná skladba teória literatúry verbs with prepositions slovak for foreigners anglické opozitá angličtina Spisovná slovenčina Typy angličtiny Slovak dialogues metódy výučby Anglické prídavné mená frázové slovesá Anglické zámená Angličtina pre špecifické situácie Metódy výučby Anglické slovesá Slovenská gramatika Jednoduchá veta angličtina pre obchod prídavné mená Slovak sentences maturita Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá reparát metódy, vzdelávanie, pomôcky k učeniu sa Rody v angličtine Doučovanie gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovak pronunciation Slovak cases Anglická gramatika Obchodná angličtina rečnícky štýl slovenská literatúra Business English English grammar slohové útvary Motivácia Slovak slang Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia učenie sa Slovak tenses anglické časy obchodná angličtina Anglické frázy Slovak negation priama metóda
Návrat na obsah