doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns význam slov slovenské nárečia, slovensko anglické časy Skúšky z jazyka english for travelling vetná skladba Slovenská literatúra Metódy výučby Motivácia tipy ako sa učiť jazyk gramatika pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, Slovak cases teória literatúry slovak for foreigners Slovak tenses slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions anglická gramatika slohové útvary English in use Slovak conversation rečnícky štýl význam slov a ich použite English grammar Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá anglické opozitá doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet obchodná angličtina Jednoduchá veta Specialized English angličtina pre lekárov Súdny preklad Slovak dialogue Slovak sentences Slovak questions angličtina Gerundium Slovak dialogues Doučovanie metódy výučby, jazyky Anglické frázy prekladateľstvo slovenská gramatika Vetná skladba anglické skratky Nepravidelné stupňovanie English for everyday life Slovak vocabulary Business English reparát Anglické zámená Slovenský jazyk Slovak for foreigners maturita výučba, učenie sa, anketa priama metóda Anglická gramatika anglická výslovnosť Typy angličtiny anglická konverzácia slovak for foreigners, time učenie sa metódy výučby Anglické frázové slovesá Anglické slovesá Slovak grammar frázové slovesá Anglické prídavné mená angličtina pre obchod Medical Slovak slovenská literatúra prídavné mená
Návrat na obsah