doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English in use Skúšky z jazyka English for everyday life English grammar anglické opozitá doučovanie anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue anglická konverzácia Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Predminulý priebehový čas frázové slovesá Specialized English prídavné mená Súdny preklad význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Anglické frazálne slovesá Gerundium Slovak tenses teória literatúry Anglické frázy rečnícky štýl učenie sa slovak for foreigners angličtina pre lekárov english for travelling Slovenský jazyk vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky obchodná angličtina pohovor v angličtine Slovak cases Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk angličtina Metódy výučby Slovak for foreigners slovné spojenia Anglické frázové slovesá anglická gramatika Medical Slovak anglické časy prekladateľstvo metódy výučby význam slov anglicko - slovenská konverzácia maturita reparát slovenská literatúra Slovenská literatúra verbs with prepositions Slovak grammar Typy angličtiny Slovak conversation Vetná skladba priama metóda slohové útvary Jednoduchá veta Slovak nouns Business English metódy výučby, jazyky Slovak questions Anglické zámená gramatika slovenská gramatika Slovak sentences výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners, time angličtina pre obchod Doučovanie
Návrat na obsah