doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Medical Slovak rečnícky štýl Slovak word formation english for travelling pohovor v angličtine slovenská gramatika význam slov anglická konverzácia Slovak conversation Slovak cases Gerundium Slovak tenses Spisovná slovenčina Slovak slang vetná skladba Anglická gramatika angličtina pre lekárov Angličtina pre špecifické situácie metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu výučba, doučovanie prídavné mená slovak for foreigners anglické opozitá doučovanie slohové útvary Slovak questions Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas Skúšky z jazyka Specialized English teória literatúry English for everyday life význam slov a ich použite maturita anglické časy slovné spojenia Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, Anglické zámená English in use Slovenská literatúra Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk učenie sa Typy angličtiny angličtina pre obchod English grammar metódy výučby Slovak sentences Slovak grammar výučba, učenie sa, anketa Slovak vocabulary priama metóda Anglické slovesá Motivácia verbs with prepositions Anglické prídavné mená Slovak nouns Druhy viet anglické skratky Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad gramatika anglická výslovnosť Slovak verbs Slovak for foreigners prekladateľstvo Vetná skladba Anglické frázy Jednoduchá veta obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra reparát frázové slovesá Metódy výučby angličtina Slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Business English pomôcky k učeniu sa slovak for foreigners, time Slovak pronunciation
Návrat na obsah