doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pomôcky k učeniu sa Slovak slang Obchodná angličtina Anglická gramatika Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky English for everyday life anglické skratky slovak for foreigners, time anglická konverzácia verbs with prepositions Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre lekárov Slovak nouns reparát Angličtina pre každú situáciu Slovak pronunciation obchodná angličtina Súdny preklad Motivácia rečnícky štýl slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Slovenská gramatika Slovenský jazyk Specialized English Skúšky z jazyka Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners gramatika Slovak sentences Slovak word formation význam slov Slovak dialogue Slovak conversation Slovak phrases Anglické slovesá anglická gramatika teória literatúry Slovak for foreigners Metódy výučby angličtina Gerundium Slovak cases Druhy viet anglická výslovnosť pohovor v angličtine Spisovná slovenčina slohové útvary English grammar English in use anglické časy Medical Slovak metódy výučby Nepravidelné stupňovanie doučovanie Anglické frazálne slovesá Vetná skladba frázové slovesá význam slov a ich použite Slovak grammar výučba, doučovanie english for travelling Angličtina pre špecifické situácie výučba, učenie sa, anketa Business English Anglické prídavné mená Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá maturita slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená priama metóda prekladateľstvo Slovak dialogues slovenská gramatika Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie Slovak tenses Slovak verbs slovné spojenia Typy angličtiny Slovak vocabulary anglické opozitá učenie sa vetná skladba
Návrat na obsah