04/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
teória literatúry Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu angličtina Specialized English význam slov a ich použite učenie sa Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá anglické opozitá anglické skratky maturita pohovor v angličtine prídavné mená Slovak tenses anglická výslovnosť metódy výučby Slovak vocabulary slohové útvary metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, Motivácia tipy ako sa učiť jazyk anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby Anglické slovesá reparát Slovak grammar Predminulý priebehový čas Slovak sentences English in use rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda Gerundium Súdny preklad Slovak dialogue Doučovanie anglické časy english for travelling význam slov Anglické zámená Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá vetná skladba Jednoduchá veta slovenská literatúra angličtina pre lekárov Anglické frázy výučba, doučovanie Typy angličtiny Business English prekladateľstvo angličtina pre obchod Slovak dialogues slovak for foreigners, time doučovanie Druhy viet Slovenský jazyk English for everyday life Slovak questions obchodná angličtina verbs with prepositions Nepravidelné stupňovanie English grammar slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba slovak for foreigners slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia Slovenská literatúra anglická gramatika frázové slovesá Slovak nouns Medical Slovak Anglická gramatika gramatika
Návrat na obsah