04/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak cases frázové slovesá slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Business English učenie sa Slovak tenses slovenská gramatika Druhy viet gramatika Jednoduchá veta anglické časy English for everyday life Anglické frázové slovesá anglické skratky Anglické frazálne slovesá prídavné mená slovné spojenia Slovenská literatúra Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina Predminulý priebehový čas Slovak nouns metódy výučby, jazyky význam slov a ich použite priama metóda maturita Slovenský jazyk angličtina pre lekárov English grammar anglická konverzácia vetná skladba Medical Slovak význam slov rečnícky štýl Metódy výučby Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy angličtina slovak for foreigners, time Gerundium Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad Typy angličtiny angličtina pre obchod anglická gramatika Anglické zámená Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar Vetná skladba Anglická gramatika reparát english for travelling pohovor v angličtine slohové útvary metódy výučby Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences teória literatúry verbs with prepositions slovenská literatúra Specialized English metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo anglická výslovnosť Slovak for foreigners Slovak dialogue výučba, doučovanie doučovanie Doučovanie anglické opozitá English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah