07/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu anglické skratky anglické opozitá anglické časy Gerundium Slovak conversation Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika Slovak questions priama metóda učenie sa Anglické frázové slovesá verbs with prepositions slovak for foreigners anglická výslovnosť vetná skladba metódy výučby slovenská literatúra anglická konverzácia Doučovanie Business English Jednoduchá veta Súdny preklad metódy, vzdelávanie, english for travelling Slovak cases Vetná skladba Anglické frazálne slovesá Slovak nouns výučba, doučovanie Skúšky z jazyka prekladateľstvo Slovak dialogue angličtina pre lekárov význam slov a ich použite Medical Slovak prídavné mená pohovor v angličtine slohové útvary výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners angličtina pre obchod reparát Nepravidelné stupňovanie Druhy viet Typy angličtiny rečnícky štýl Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas doučovanie Slovak dialogues English for everyday life Specialized English Anglická gramatika maturita slovenská gramatika Anglické frázy English in use teória literatúry Slovenský jazyk Slovenská literatúra angličtina význam slov frázové slovesá obchodná angličtina English grammar Metódy výučby Slovak sentences slovak for foreigners, time Anglické zámená metódy výučby, jazyky Slovak grammar anglická gramatika slovné spojenia
Návrat na obsah