07/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Slovenská gramatika Metódy výučby Slovenský jazyk Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá Slovak dialogue anglická gramatika Slovenská literatúra Specialized English gramatika maturita slovak for foreigners Slovak vocabulary angličtina Slovak grammar Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo doučovanie teória literatúry obchodná angličtina učenie sa Spisovná slovenčina Druhy viet výučba, doučovanie slovenská literatúra metódy výučby, jazyky rečnícky štýl Predminulý priebehový čas slovné spojenia Slovak verbs metódy výučby English in use Slovak slang výučba, učenie sa, anketa Slovak word formation slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation Slovak questions význam slov a ich použite Anglické slovesá Gerundium english for travelling slovenská gramatika Anglické prídavné mená anglická výslovnosť Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Slovak sentences anglické časy Slovak cases English for everyday life prídavné mená Angličtina pre špecifické situácie anglické skratky význam slov Angličtina pre každú situáciu reparát Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba Doučovanie verbs with prepositions Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta slovak for foreigners, time Vetná skladba Slovak nouns Business English angličtina pre lekárov Anglická gramatika Typy angličtiny pohovor v angličtine angličtina pre obchod Anglické zámená metódy, vzdelávanie, frázové slovesá English grammar priama metóda Motivácia slohové útvary anglická konverzácia Anglické frázy
Návrat na obsah