07/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Slovak questions Slovak nouns angličtina pre obchod anglická gramatika metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka anglické skratky metódy výučby reparát english for travelling Slovak cases metódy, vzdelávanie, slohové útvary Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl gramatika angličtina Specialized English Slovak conversation priama metóda anglické opozitá slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie slovak for foreigners slovné spojenia výučba, doučovanie obchodná angličtina Slovak for foreigners doučovanie Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Slovenská literatúra Jednoduchá veta verbs with prepositions Typy angličtiny slovak for foreigners, time teória literatúry Slovak dialogue anglické časy význam slov Slovak sentences Anglické frázové slovesá Anglické frázy maturita Anglické slovesá Anglické prídavné mená význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas Anglické zámená Súdny preklad anglická výslovnosť English for everyday life Slovak tenses prídavné mená Anglické frazálne slovesá Druhy viet Gerundium učenie sa Business English pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues English grammar Slovenský jazyk slovenská literatúra Anglická gramatika prekladateľstvo Medical Slovak Metódy výučby Slovak grammar English in use Vetná skladba frázové slovesá vetná skladba
Návrat na obsah